Elever på Akademiet Realfagsskole Drammen jobber fokusert i klasserommet
Akademiet Realfagsskole Drammen

Praktisk info

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Praktisk informasjon

Slik søker du skoleplass

Du søker enkelt via våre nettsider.

Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 er 1. desember 2023.

Søk skoleplass

Vi er stolte av å ha elever som ønsker å søke om skoleplass hos oss flere år frem i tid. Det er mulig å søke om plass i 1., 7. og 8. klasse allerede nå.

Søkere til skoleåret 2024/2025 og videre fremover

Vi er stolte av å ha elever som ønsker å søke om skoleplass hos oss flere år frem i tid. Det er mulig å søke om plass i 1., 7. og 8. klasse allerede nå.

Inntaksprosess for søkere til 1., 7. og 8. klasse skoleåret 204/2025

I medio desember vil alle søkere til skoleåret 2024/2025 få en e-post med mer informasjon fra skolen. Alle søkere til 1., 7. og 8. klasse med oppstart i august 2024 vil få invitasjon til realfagskurs ved skolen i januar-mars 2024. Hovedinntaket for 1., 7. og 8. klasse gjennomføres etter endt realfagskurs i mars/april. De som ikke får plass vil få tilbud om å stå på venteliste.

Inntaksprosess for søkere 2.–6. klasse og 9.–10. klasse

Søkere til 2.-6. klasse og 9.-10. klasse skoleåret 2024/2025 vil ikke bli vurdert i hovedinntaket, men vil bli vurdert ved et eventuelt løpende suppleringsinntak fra april og frem til skolestart i august. Det er ikke mulig å søke skoleplass 2.-6. klasse og 9.-10. klasse senere skoleår. Søknad til skoleplass skoleår lenger frem i tid kan kùn legges inn for elever som ønsker å starte i 1., 7. og 8. klasse.

Inntaksreglement og ordensreglement

Ved oversøking gjelder skolens inntaksreglement.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: ard@akademiet.no

Telefon: +47 31 01 19 55

Adresse: Landfalløya 24, 3023 Drammen

Postboks: Landfalløya 26, 3023 Drammen

Det er mulig å søke skoleplass hos oss flere år frem i tid. Velkommen som søker hos oss!

Skolerute

MånedFerier og fridager/merknader
AugustFørste skoledag er tirsdag 15.08
SeptemberPlanleggingsdag fredag 30.09. Skole og SFO stengt.
OktoberHøstferie uke 40: f.o.m. mandag 02.10 t.o.m. fredag 06.10
NovemberJulemarked lørdag 25.11
DesemberSiste skoledag før juleferien er fredag 15.12
JanuarFørste skoledag etter juleferien er onsdag 03.01
FebruarVinterferie uke 9: fom. mandag 26.02 tom. fredag 01.03
MarsVinterferie uke 9: fom. mandag 26.02 tom. fredag 01.03
Påskeferie uke 13: fom. mandag 25.03 tom. mandag 01.04
AprilPåskeferie uke 13: fom. mandag 25.03 tom. mandag 01.04
MaiFridager:
Onsdag 01.05 – Arbeidernes dag og offentlig fridag
Torsdag 09.05 – Kristi himmelfartsdag
Fredag 10.05 – Fridag
Fredag 17.05 – Grunnlovsdag
Mandag 20.05 – 2. pinsedag
JuniSiste skoledag før sommerferien er fredag 21.06
MånedFerier og fridager/merknader
August19. august – Første skoledag 
September30. september til 4. oktober – Høstferie (uke 40)
Oktober30. september til 4. oktober – Høstferie (uke 40)
November
Desember20. desember – Siste skoledag før jul 
Januar6. januar – Første skoledag etter jul 
Februar24. februar – 28. februar – Vinterferie (uke 9) 
Mars
April14. april – 21. april – Påskeferie 
Mai1. mai – Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag 
17. mai – Grunnlovsdag – vi går i tog
29. mai – Kristi himmelfartsdag
30. mai – Fri for elever
Juni9. juni – 2.pinsedag
20. juni – Siste skoledag

Skolepenger

Skolepenger skoleåret 2023/2024

 • 1.trinn – 4. trinn 1850,- pr. måned i 11 måneder.
 • SFO: 2150,- pr. måned i 11 måneder.
 • 5. – 10. trinn: 2500,- pr. måned i 11 måneder.
 • Lunsjpenger for 7.-10. trinn: 500 kr pr. måned i 11 måneder.
 • Skolepenger indeksjusteres årlig etter vedtak i skolestyret.

Skolepenger for skoleåret 2024/2025

 • 1.trinn – 4. trinn 1900,- pr. måned i 11 måneder.
 • SFO: 2200,- pr. måned i 11 måneder.
 • 5. – 10. trinn: 2600,- pr. måned i 11 måneder.
 • Lunsjpenger for 7.-10. trinn: 550 kr pr. måned i 11 måneder.
 • Skolepenger indeksjusteres årlig etter vedtak i skolestyret.

Skolefritidsordningen SFO

Akademiet Realfagsskole Drammen har et SFO-tilbud som er i tråd med både Maria Montessoris prinsipper om et helhetlig skoletilbud, og gjeldende regler og målsetninger for skolefritidsordningen.

”Skolen skal være et sted der elevene lever og arbeider sammen med andre, og der en viktig del av elevenes sosiale og moralske utvikling i samhandling med andre finner sted. (..) Montessoripedagogikk bygger på kontinuitet i barnas utvikling (…) og har ført til en lenger og mer helhetlig oppholdstid der måltider, praktisk arbeid og læring er integrert” (Læreplan for Montessoriskolen).

”Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn” (Utdanningsdirektoratet, 2015).

SFO tilbys alle barn på 1. – 4. trinn. I tillegg kan barn på 5.-7. trinn med særskilte behov, tilbys plass. Tilbudet skal sikre et trygt, helhetlig og sammenhengende oppvekstmiljø, med utgangspunkt i barnas behov.

Det er opprettet tilskuddsordninger som tilbyr 12 timer gratis SFO på 1.-3. trinn skoleåret 2024-25, og redusert foreldrebetaling for foreldre med lav inntekt som har barn på 1.–4. trinn på SFO.

Åpningstider

SFO er åpent fra kl. 07.30 og frem til skolestart, og fra skoletidens slutt til kl. 16.30. SFO holder sommerstengt i uke 27-31, samt stengt i romjul, påskeuken og evt. inneklemte dager i mai. Åpningstider i skolens feriene er kl. 08.00-16.00.

Skole-hjem samarbeid

For å skape en optimal utdanning for elevene på Akademiet Realfagsskole Drammen er vi avhengige av et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet.

Vår visjon er å drive en god og fremtidsrettet skole, med eleven i sentrum. Skolen har som mål å bli Norges beste skole for ”deg som vil litt mer.” For å klare dette trenger vi foresatte som er engasjerte og ønsker å bidra for at vi og barna deres skal lykkes.

For å bli best mulig, setter lærerne stor pris på tilbakemeldinger om hva som fungerer, slik at vi kan bruke dette for å bli enda bedre. For å skape en veldig god skole er vi avhengige av at positivitet, velvilje og innsats gjennomsyrer lærere, elever og foresatte. Et godt samarbeid opprettholdes fortrinnsvis gjennom foreldremøter, utviklingssamtaler og vår digitale læringsplattform. Gruppe 3 sender også ut jevnlige nyhetsbrev.

Ta kontakt

I hver gruppe vil det være en mobiltelefon. Mobilnummeret brukes til å sende SMS for å gi beskjeder til mentorer og faglærere. Det vil ikke være noen som til enhver tid kan besvare innkomne telefoner på dette telefonummeret, men lærere svarer jevnlig på SMS. Beskjed om sykdom, annet fravær, tidligere henting osv. ønsker vi at meldes på SMS til gruppetelefonen.

 • Barneskolen og SFO (1.-6. klasse): 922 88 611
 • Ungdomsskolen (7.-10. klasse): 922 99 611
 • Administrasjonen: 31 01 19 55

Skoleskyss

Rett til fri skoleskyss gjelder ved:

 • Mer enn 4 km skolevei
 • Mer enn 2 km skolevei for 1. klassingene

I tillegg kan elever med farlig skolevei søke om skoleskyss selv om avstanden er kortere enn kravene over. Ta kontakt med skolen dersom dere har behov for veiledning.

Kontakt Akademiet Realfagsskole Drammen