Tre elever på Akademiet Videregående skole går langs elvebredden
Akademiet VGS Heltberg Drammen

Skolehverdagen

Slik er skolehverdagen

Skolehverdagen på Akademiet består av en blanding av seminarer i ulike fag samt fri arbeidstid. Fordi vi er en Montessori-inspirert videregående skole, er vi opptatt av at elevene skal kunne fordype seg i fagstoffet og ikke hoppe mellom ulike fag og skoletimer i løpet av en skoledag.

Bli en god planlegger!

Vi starter uka på Akademiet med et morgenmøte på mandag. Her treffer du mentoren din og de andre elevene i mentorgruppa di, og sammen ser dere på hva uka bringer. Du får lage deg en oversikt over ukas innleveringer, oppgaver og vurderinger, og planlegger når du ønsker å arbeide med de ulike oppgavene. Slik sett får du god oversikt, og blir flink til å planlegge skoledagene dine.

Faglig fordypning i skolehverdagen

Vi tror at faglig fordypning fører til bedre forståelse som igjen gir styrket motivasjon og opplevelse av mestring og relevans i skolehverdagen. På Akademiet gir arbeidstiden mulighet for dette. I tillegg kjører vi jevnlig fordypningsuker i løpet av vg1. Mange fag har kompetansemål som overlapper, og der de gjør det lager vi ”Faglig Fordypning”. Ulike temaer her kan være ”Kultur”, ”Arbeid og utdanning” og ”Ressurser”. I løpet av disse fordypningsukene jobber elevene med mange ulike oppgaver og produserer alt fra presentasjoner, debatter, vernissasjer og infoplakater.

Undervisning i fokus

På Akademiet ser lærerne på seg selv som veiledere og trenere, ikke dommere. Dette betyr at våre lærere har fokus på å gi god veiledning og mulighet for den enkelte til å trene seg god. Forskningen er tydelig på at prøver og vurderinger med karakter i seg selv gir lite læring og motivasjon. I tillegg glemmer man fort det man har lært seg når fokuset er på karakteren, og ikke på tilbakemeldingen som viser hva som var bra og hva man kan forbedre. Derfor er tilbakemeldingene vi gir det viktigste, og du vil oppleve å få færre karakterer på underveisvurderinger hos oss. Det er nemlig når fokuset rettes mot prosessen og hva man får til og kan forbedre at læring skjer! Derfor jobber vi kontinuerlig med å utvikle metoder for god underveisvurdering og gode tilbakemeldinger.

Mentorordning

På Akademiet har du en av lærerne våre som mentor. Mentoren hjelper deg til å planlegge uken din, og følger deg opp i hverdagen.

Søk skoleplass

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post:  drammen.heltberg@akademiet.no

Telefon: + 47 31 01 19 55

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen, Norge