To elever i klatreparken i Drammen
For deg som vil litt mer

Til topps med Akademiet

Det er mot toppen av klatreveggen Malin (16) sikter. Men det handler også om at hun skal komme dit først.

Konkurranseinnstinkt

Klassekameraten Amund (16) har ikke tenkt til å la det skje. På aktivlinja ved Akademiet VGS Heltberg Drammen er konkurranseinstinktet sterkt.

Stemningen er også på topp når det hver fredag er fysisk aktivitet som fyller timeplanen.

– Jeg liker ikke å sitte stille. Derfor valgte jeg en skole der det er tilrettelagt for mye fysisk aktivitet, forteller 16-åringen fra Spikkestad, mens han fokuserer på neste klatregrep i grønn rute. I et klasserom mister han lettere konsentrasjonen.

Amund går vg1 ved den populære «Akademiet Aktiv» som kombinerer vanlig studiespesialisering med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Klatring er bare en av mange aktiviteter de utfordres i.

En elev på Akademiet VGS Helbterg Drammen klatrer i en klatrevegg
KONKURRANSEINSTINKT: Du trenger ikke være toppidrettsutøver for å gå her, understreker Amund. – Men har du konkurranseinstinkt blir skolehverdagen ekstra gøy, mener han.

E-post:  drammen.heltberg@akademiet.no

Telefon: + 47 31 01 19 55

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen, Norge

Fremmer læring

Kan man trene seg smart? Forskning ved Norges Idrettshøgskole viser i alle fall at ungdommer lærer teori lettere hvis de er mer fysisk aktive.

– Ved Akademiet Aktiv tilrettelegger vi for mer fysisk aktivitet på timeplanen, forteller trinnleder Håvard Chapman-Stavn. 

– Målet er at en aktiv skolehverdag skal gi ekstra overskudd og skape bedre forutsetninger for elevenes læringsutbytte i vanlige skolefag. Samtidig som det skal være en læringsarena hvor de blir kjent med ulike aktivitetsformer og lære mer om trening og helse.

Ved siden av obligatoriske skolefag har aktiv-elevene til sammen tilbud om seks timer med idrett og fysisk aktivitet hver uke, i tillegg til kroppsøvingsfaget. I løpet av uka er det både lærerstyrte treningsøkter og egentrening der man kan legge opp økten selv. Flere av elevene her satser på idrett og kan dermed få en skolehverdag tilrettelagt for deres idrettsgren.

To elever i klatreparken i Drammen
INVESTERER I FREMTIDEN: Hverken Amund eller Malin har planer om å satse på en idrettskarriere, men de er ikke i tvil:  – Å være i aktivitet er en investering uansett hva vi skal bli!
Her kan du bli bedre kjent med skolen

Selvstendig og robuste elever

– Aktivitetene tilhører ikke noe fag, men er en tilrettelegging i skolehverdagen. Aktivitetene er derfor heller ikke obligatoriske, og elevene må nyttegjøre seg av tilbudet ut ifra eget ønske, altså må de finne sin egen balanse mellom fysisk aktivitet og studietid, påpeker Håvard.

Timene som blir brukt til fysisk aktivitet går på bekostning av den såkalte studietiden, – timene elevene på Akademiet hver dag kan disponere fritt til egne arbeider i de ulike fagene. Det betyr at elevene får en bratt læringskurve i å bli selvstendige «studenter»

– Det var litt vanskelig i starten å finne strukturen, innrømmer Malin.

Overgangen fra ungdomskolen var stor.

Du lærer fort å planlegge dagen selv, og får oversikt over hva du trenger å bruke tid på.

Amund synes også det har gått greit å kombinere skolefag og fysisk aktivitet. Gjennom tre år får elevene også kurs i blant annet klatring, racketsport, vinteridrett, crosfit, fekting, i tillegg til lærerstyrte aktiviteter, fra basistrening og ballsport til skadeforebyggende trening.

En elev på Akademiet VGS Helbterg Drammen klatrer i en klatrevegg
AKTIVITET FOR FOR ALLE: Studiet passer best for de som er glad i trening, idrett og friluftsliv. Og for elever som ser for seg fremtidig karriereløp hvor fysiske utfordringer er en del av hverdagen.

Hvorfor velge Akademiet Aktiv?

  • Du får en aktiv, variert og annerledes skolehverdag!
  • Du blir kjent med nye og spennende aktivitetsformer.
  • Du lærer mer om trening og helse, og kan nå egne personlige mål.
  • Du skaper fantastiske minner gjennom spennende og utfordrende opplevelser.
  • Du knytter gode relasjoner med dine «Aktiv-kamerater» og blir en del av et sterkt fellesskap.
  • Du vil med stor sannsynlighet kunne prestere bedre i de andre fagene på skolen!
Elever og lærere i klatreveggen i skoletiden på Akademiet VGS Heltberg Drammen
LÆRER BEDRE: Trinnleder Håvard Chapman-Stavn (bak) er overbevist om at en variert og innholdsrik skolehverdag gjør videregående enklere å komme igjennom.

Ut på tur

– Det er veldig deilig å ha en så variert hverdag, forteller Malin. Selv spiller hun aktivt håndball, men synes det er gøy å kunne bli kjent med andre idretter på skolen, da håndballen tar så mye av fritiden.

Det beste med Akademiet Aktiv er likevel alle turene, mener de begge. I høst gikk de Besseggen og snart skal de på tur til Geilo med tredagerskurs i alpint.

– Man kommer fort inn på hverandre når man drar på tur sammen, smiler Malin. Du blir kjent på en helt annen måte enn i et klasserom. Det er en veldig sosial linje.

– Dessuten er det en liten skole, legger Amund til.

Det er bare to klasser på hvert trinn, som har timer sammen og deler felles arbeidsrom. Det gir også et trygt læringsmiljø.

På skolen har de felles undervisning med de øvrige elevene med studiespesialisering. Blant dem er Jannike (17) og Thea (17) fra Lier. Begge går andre året på ordinær studiespesialisering med stuideretning realfag. De var også bevisste på at de valgte en liten skole: 

– Da blir man fort trygge på hverandre. Det er ikke noe skummelt å spørre hverandre om hjelp, forteller Thea. Hun går vg2 med realfag, og er ikke i tvil om hva hun setter aller mest pris på ved Akademiets læringsmodell: Friheten.

Her kan du søke skoleplass

Elevaktig læring

Akademiet VGS Heltberg har siden oppstarten i 2013 hatt en visjon om å tilby en annerledes skolehverdag, der lærerstyrt undervisning blir redusert til fordel for økt elevaktiv læring. I praksis betyr det at dagene deles inn i såkalte fagseminarer og studietid. I studietiden får elevene velge selv hva de ønsker å jobbe med.

Det har vært helt avgjørende for hvorfor Thea trives så godt. På ungdomsskolen kunne hun bli frustrert over å bruke tiden unødvendig.

– Her kan jeg prioritere å gjøre de oppgavene jeg trenger å jobbe med i studietiden. De andre kan jeg la ligge.

I dag er det spansk som står øverst på prioriteringslista. Derfor har hun meldt seg på en workshop.

– Hver fredag arrangeres det også workshops i de ulike fagene der vi kan skrive oss på der vi føler vi trenger ekstra veiledning, forklarer hun.

Dette er Akademiet Heltberg

  • Pedagogikk: Undervisningsmetoden er Montessori-inspirert, med fokus på faglig fordypning og sammenheng i skolehverdagen.
  • Skolehverdagen: Uken starter med morgenmøter hvor elever og mentorer planlegger ukens oppgaver og vurderinger. Undervisningen består av en kombinasjon av seminarer i ulike fag og studietid.
  • Undervisningsfilosofi: Lærerne fungerer som veiledere og trenere, med fokus på god veiledning og trening for den enkelte elev.
  • Mentorordning: Hver elev har en mentor blant lærerne, som støtter dem i ukentlig planlegging og gir oppfølging i hverdagen.
Tillit, respekt og elevmedvirkning ligger i vårt pedagogiske grunnsyn. Målet er å gjøre elevene selvstendige og robuste, og klare for studenttilværelsen.
Elev skriver seg opp på en workshop på akademiet vgs heltberg drammen
WORKSHOP I SPANSK: Mulighetene er mange, men Thea vet hva hun trenger å jobbe med denne fredagen.

Lærere som ser deg

– Vi mener at frihet er viktig for å oppnå motivasjon. Enten du har behov for å fordype deg i matte, eller oppdager et tema som du synes er kjempespennende og har lyst til å utforske mer. Samtidig får du tett oppfølging av mentorer og faglærere, betrygger hun.

For noen er selvgående allerede når de kommer hit, andre trenger mye hjelp til å strukturere skolehverdagen. Også i studietiden er lærerne tilgjengelige for elevene.

– Elevene vet hvor de finner oss. De har en liste med oversikten over hvilke lærere som er tilgjengelige for veiledning i hvilke rom, forklarer trinnleder Camilla Dahl Hanssen.  

Den tette relasjonen til lærerne er det Jannike setter aller mest pris på. 

– Jeg føler at de kjenner oss godt og ser potensialet i oss. Har du hatt et dårlig resultat, kan de for eksempel tilrettelegge slik at du får vist hva du virkelig er god for.  

Thea er enig: 

Her føler jeg meg sett av læreren. Jeg får konkrete og grundige tilbakemeldinger om hva jeg trenger å jobbe med for å nå mine mål.
Lærer og elever i dialog på Akademiet VGS Heltberg Drammen
STØTTENDE OG TILSTEDEVÆRENDE: Lærer Camilla Dahl Hanssen er tilgjengelig for å veilede elevene når de har studietid.

Nå er målsettingen å få så gode karakterer som mulig.  

– Jeg vet ikke hva jeg vil bli. Men jeg har lyst til å ta en mastergrad og bli veldig god i noe, og kunne være stolt av det jeg har oppnådd.

Her kan du søke skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Drammen