Elever på akademiet sitter i klasserommet på privatistskolen
Karriereveiledning etter videregående skole

Hvordan velge utdanning etter videregående

Kaos av studier? Hvordan velge utdanning? Mengder av studier du kan studere kan oppleves overveldende og kaotisk. Hvordan skal du kunne klare å velge? Vi gir deg noen tips som kan hjelpe deg på veien.

Tips til refleksjon

  • Velg utdanningen du ønsker – ikke hva andre forventer!
  • Vær realistisk, vil du klare studiet og er du motivert for utdanningen?
  • Du kan søke studentskipnadene allerede nå om studentbolig.
  • Hvordan er jobbutsiktene?
  • Hva er lønnsnivået?
  • Dekker du kravene til utdanningen?
  • Hvor kan du ta utdanningen?

Det finnes mange muligheter og noen er kanskje usikre på veien videre.

For å ta gode og riktige valg er det viktig at du:

  • kjenner deg selv
  • og kjenner mulighetene dine

da har du ferdigheter til å ta egne valg

= Career management skills

Karriereverktøy

Akademiet tilbyr rådgivning og tilgang til profesjonelle karriereverktøy, som fører til gode karrierevalg enten det gjelder skole eller studier. 

 

Ønsker du rådgivning eller tilgang til karriereverktøy? Ta konktakt med rådgiveren på skolen din for å høre mer!

Ønsker du hjelp med hvilke fag og karakterer du trenger for å komme inn på drømmestudiet ditt? Få gratis rådgivning!

1. Hva er dine interesser?

Det du liker best, gjør du best! Velg noe du interesserer deg for. Hvilke fag liker du best? Det er lettere å gjennomføre krevende studier og få gode resultater dersom du studerer noe du liker.

2. Ta hensyn til personligheten din

Trives du i store folkemengder eller i mindre grupper? Er du utadvendt eller mer beskjeden? Kan du jobbe nattevakter og skiftarbeid eller trives du best med dagarbeid?

3. Egenskaper og ferdigheter

Hva er du flink til? Er du teoretisk eller praktisk anlagt? Har du riktige fag og karakterer til å komme inn på studiet? Ønsker du en kort eller lengre utdanning? Søk opp om studiets kunnskapsmål og studielengde.

4. Skaff informasjon

Finn mest mulig informasjon om utdanninger og yrker du vurderer. Snakk med venner og familie. Tørr å spørre andre som tar den utdanningen eller jobber i det yrket du er nysgjerrig på.

5. Sjekk jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet og behovet for typer arbeidskraft varierer med årene. Det er vanskelig å spå hvilke yrkesbehov det vil være når du er ferdig utdannet. Velger du en utdanning innen helse og omsorg eller læreryrket, er du trolig sikret jobb i fremtiden.

6. Velg et studiested som passer deg

Trives du best i mindre miljøer og og med tettere oppfølging av faglærere, eller liker du å ha friheten og selvstendigheten som følger med storbylivet? Finn ut hvilke fasiliteter studiestedet har, hvordan studentmiljøet er, hvilke fritidsaktiviteter du kan benytte deg av, og velg det som passer deg best.

7. Vil du studere i utlandet?

Ønsker du internasjonal erfaring og kanskje jobb i utlandet? Da kan det være lurt å studere i utlandet. Mange studier i Norge har utvekslings- avtaler inkludert i studiet, noe som kan være gunstig å benytte seg av.

8. Muligheter for videreutdanning

Arbeidsmarkedet er i stadig utvikling, og det blir vanligere å ta videreutdanning. Sjekk hvilke videreutdanninger og karrieremuligheter som finnes innenfor studier du vurderer.

9. Husk at det er ditt valg!

Lytt til andres råd, men husk at valget er ditt! Kjenn etter hva som føles riktig for deg, og ikke la deg påvirke av hva andre ønsker du skal gjøre.

10. Husk søknadsfristen

Søknadsfrist for studier ved norske høgskoler og universitet er 15. april. Du søker via Samordna Opptak og setter opp en prioritert rekkefølge. Denne rekkefølgen kan du omprioritere innen 1. juli.