Elev i podcaststudio på Akademiet VGS Drammen

Informasjonsteknologi og medieproduksjon i Drammen

Er du interessert i teknisk utstyr og ny programvare? Velg et utdanningsprogram som gir deg et viktig fortrinn i fremtidens yrker: Norge trenger kloke hoder innen teknologi og utvikling!

Hvem bør søke informasjonsteknologi og medieproduksjon?

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et yrkesfaglig utdanningsprogram over to år som gir deg praktisk kunnskap om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. Etter vg2 kan du velge om du vil gå ut i lære eller fortsette på vg3 påbygging til studiekompetanse for videre studier på universitet eller høyskole.

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan programmer og teknologiske løsninger kan brukes til å få frem et budskap gjennom tekst, bilder, lyd og bevegelse. Du bør kunne jobbe både selvstendig og i team. Utdanningen danner et grunnlag for deg som kan tenke deg å jobbe som IT-utvikler, programmerer, systemutvikler eller jobbe innen IKT-drift. Du vil lære mer om en stadig mer sammensatt mediehverdag hvor kreativitet og teknologi er drivkraften bak nye ideer. Du vil også kunne arbeide med programmering, installering, nettverk, brukerstøtte, IT-sikkerhet og analyse. Utdanningsprogrammet er praktisk og allsidig rettet mot arbeid i mediebransjen og innen IT.

Programfagene

Faget teknologiforståelse handler om å få forståelse for teknologi, både programvare og maskinvare. Her bygger vi for eksempel PCer og lærer å sette opp nettverk. Vi ser også tilbake til gammel teknologi, samt utforsker ny og spennende teknologi.

Programmerings- og oppmerkingsspråk som pyhton, javaskript og html. Programmering åpner opp for å forstå og bruke teknologi på både en kreativ og problemløsende måte. Vi jobber også med å utvikle egne konsepter og reflektere over markedets behov.

I dette faget lærer vi å bruke Adobe- programvare til å lage ulike medieprodukt. Gjennom produkt som podcaster, spill, filmer og grafisk design, lærer vi å fortelle og formidle historier både til underholdning og informasjon.

Servicehåndtering, og du vil lære hvordan utføre god kundekommunikasjon, jobbe med feilsøking, løsning av tekniske problemer, og hvordan håndtere programvare- og maskinvareutfordringer.

I driftstøtte vil du lære om hvordan støtte og opprettholde gode informasjonssystemer. Du vil også lære om nettverkskonsepter, system- administrasjon, sikkerhetsprinsipper og optimalisering av driftsprosesser.

Faget utvikling handler om ulike programmeringsspråk. Du vil også lære om digitale trusler, datalagringssystemer, databaser og ulike brukergrensesnitt i IT-løsninger.

VG1

Naturfag: 56

Engelsk: 140

Kroppsøving: 56

Matematikk: 84

Konseptutvikling og programmering: 159

Produksjon og historieformidling: 158

Teknologiforståelse: 159

Yrkesfaglig fordypning: 168

VG2

Norsk: 112

Samfunnskunnskap: 84

Kroppsøving: 56

Brukerstøtte: 140

Driftstøtte: 169

Utvikling: 168

Yrkesfaglig fordypning: 253

Søk skoleplass

Du vil lære mer om:

Datamaskin med designelementer

Utvikling

HTML-kodespråk på skjerm

HTML / CSS

Dronebygging

Dronebygging

AI

Person jobber med å koble ledninger riktig på en datamaskin

PC-bygging

Twitch logo på en mobil

Streaming

person taster på en datamaskin med sky-ikoner

Skytjenester

en headset ligger på en datamaskin

Helpdesk

Server

Server

Veien videre

Utdanningsprogrammet fører frem til fag- eller svennebrev, og/eller generell studie- kompetanse. Etter to år på skole kan du velge å søke deg videre til opplæring i skole eller bedrift: Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse eller lærling i bedrift.

Som lærling har du opplæring i bedrift i to år, og etter endt opplæringsløp kan du velge å gå opp til fag- eller svenneprøven, for så å gå ut i arbeid. Aktuelle yrker kan være IT-utvikler, IT-drifts-tekniker, innholdsprodusent, mediedesigner, medietekniker, lydtekniker, IT-konsulent eller spilldesigner.

Velger du dette løpet, og senere ønsker utdanning på høyskole eller universitet kan du søke deg inn på “Påbygg 4” for å oppnå generell studiekompetanse. Du kan også søke utdanninger på høyskoler og universitet gjennom Y-veien, noe som forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

Elever på medier og kommunikasjon i studio

Yrkesfaglig fordypning

I både vg1 og vg2 vil du ha yrkesfaglig fordypning (YFF) som en del av utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medie- produksjon. I YFF får du prøve deg på reelle arbeidsoppgaver, utvikle praktiske ferdigheter og utforske karrieremuligheter, sammen med mentor og medelever. I tillegg til YFF, har du fag som konseptutvikling og programmering, teknologiforståelse, brukerstøtte og driftstøtte i løpet av de to årene på linjen.

Som elev på Akademiet har du mulighet til å påvirke hverdagen din i stor grad, og du vil få muligheten til å fordype deg i fagområder som inspirerer og engasjerer deg.

Teknologi i Drammen

Akademiet VGS Drammen har et mål om å samarbeide med de største teknologibedriftene i Drammensregionen, for å sørge for at våre elever får det beste tilbudet innen utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon. Det betyr at veien ut i lærlingbedrift etter to år på linjen, er kort. Sammen med bedriftene sørger vi for å gi elevene relevant og yrkesrettet kompetanse, slik at de blir mest mulig forberedt for yrkeslivet senere.

Dersom du ønsker å ta påbygging til generell studiekompetanse etter vg2, i stedet for å gå ut i lære, kan du fortsette på påbygg i vg3.

Søk skoleplass

Les mer om utdanningsprogrammet:

To elever sitter i studio på Akademiet

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Liker du å utforske datamaskiner og hva de kan gjøre? Kanskje har du et ønske om å bli IT-utvikler, mediedesigner eller medieprodusent?

Les mer Søk