Chat with us, powered by LiveChat

Mentorordningen

Elev med mentor. Foto.

Mentorordningen på Akademiet Videregående Skole i Oslo er fundamentet i din utvikling som elev hos oss.
Både i næringslivet, i akademia og i toppidretten brukes mentorordninger.
Ved Akademiet ser vi verdien av vår mentorordning hver dag.

Hva er mentorordningen på Akademiet VGS Oslo?

Sammen med din mentor er målet at du så raskt som mulig skal føle deg hjemme på skolen, at du blir vant til å jobbe selvstendig og at du blir disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående nivå.

Hvorfor har vi mentorordningen på Akademiet VGS Oslo ?

Du blir klar over hvorfor du studerer, hvordan du skal studere og hvordan du best mulig kan disponere tid og krefter i en travel hverdag. Sammen med din mentor skal du finne ut av dine styrker og dine svakheter, og hvordan du kan bruke styrkene dine og utvikle deg på de områdene der du ikke er så flik enda.

Hvordan fungerer mentorordningen på Akademiet VGS Oslo?

Mentorordningen starter opp samtidig som skoleåret; din mentor følger deg gjennom skoleløpet og sammen planlegger dere din faglige utvikling. Denne planleggingen foregår gjennom hyppige utviklingssamtaler utover skoleåret. I disse samtalene skal dere
analysere hvordan skolearbeidet har gått i kortere perioder. I tillegg blir det ved oppstart av hver termin holdt en lengre utviklingssamtale der man løfter blikket og ser på hvilke
studiemuligheter du vurderer etter videregående og hvordan du skal gå frem for å lykkes på veien dit. Denne kombinasjonen av langsiktig og kortsiktig planlegging skal hjelpe deg med å både sette mål for deg selv, samt gi deg verktøyene du trenger for å oppnå disse målene.

Søk skoleplass

 

Vi har løpende opptak, det er fortsatt mulig å søke.

  Søk skoleplass