Privatist på Akademiet Privatistskole
For deg som vil litt mer

Privatistundervisning på nett

Hvis du velger å følge privatistundervisning på nett står du friere, du arbeider når og hvor du selv ønsker med faget.

Se fag

Alt kursinnhold er digitalt

Som elev ved Akademiet Nettstudier får du tilgang til alt kursinnhold digitalt, og innholdet blir presentert i en enkel og forståelig struktur på vår læringsplattform. Du trenger ikke kjøpe lærebøker i tillegg til kurset, vi tilrettelegger både egenutviklete fagressurser, gratis læringsressurser og kjøpte forlagsressurser i et strukturert digitalt fagrom inndelt i leksjoner. Som nettstudent har du fleksibel oppstart og kan begynne å arbeide med faget når du selv ønsker. Alt kursinnhold er tilgjengelig i 18 måneder, slik at du kan starte i god tid før privatisteksamen.

Samarbeid med andre, også som nettstudent

På vår læringsplattform kan du registrere deg for å samarbeide med andre om du ønsker det. Systemet vil hjelpe deg å finne medstudenter som bor i nærheten av deg eller som jobber med samme oppgaver. Det er også mulig å avtale tid for digitale samtaler med faglærer, hvor du da kan få hjelp og svar på spørsmål. Alle Akademiet nettstudenter er hjertelig velkommen til å benytte Akademiets privatistskolers lokaler om du bor i nærheten. Her kan du arbeide på skolens områder og benytte grupperom. Om det arrangeres studiedager, leksehjelp eller labøvelser i realfag på en av våre privatistskoler nær deg, er det selvfølgelig også åpent for alle Akademiets nettstudenter som ønsker å delta.

Oppgaver og innsendinger som nettstudent

Du velger selv når og hvor du ønsker å arbeide med faget, leksjonene inneholder også tekster og øvelser underveis og avsluttes alltid med en innsendingsoppgave. Innsendingsoppgavene gir deg en unik mulighet til å arbeide konkret med fagstoffet, løse eksamensrelaterte oppgaver og få tilbakemelding fra faglærer på hvor du står og hva du kan arbeide mer med. På vår læringsplattform benytter du planleggingsverktøyet og legger inn egen frister for innsending av oppgaver. Vi anbefaler at du legger inn alle oppgavene i passende intervaller tilpasset til når du skal opp til privatisteksamen.

Prøveeksamen for nettstudenter

Før privatisteksamen anbefaler vi at du benytter deg av muligheten for å gjennomføre prøveeksamen, enten du skal opp til skriftlig eller muntlig eksamen som privatist. Muntlige prøveeksamen gjennomføres for eksempel via Skype med din nettlærer. Du og din nettlærer avtaler et tidspunkt som passer med din eksamensdato.

Har du spørsmål om det å være privatist med undervisning på nett, ta gjerne kontakt med våre rådgivere for gratis rådgivning.

Studer hvor og når du vil

Hvis du velger å følge privatistundervisning på nett står du friere, du arbeider når og hvor du selv ønsker med faget.

Digitalt kursinnhold

Hos oss er alt kursinnhold digitalt. Innholdet i kursene blir presentert i en enkel og forståelig struktur på vår læringsplattform. Du trenger ikke kjøpe lærebøker i tillegg til kurset.

Oppfølging av faglærer

Personlig én-til-én veiledning med faglærer. Våre faglærere vil gi deg tilbakemeldinger på arbeidet du har gjort og hjelpe deg videre i arbeidet. Du kan også avtale tid for digitale samtaler med faglærer.

Dette er inkludert:

  • Fleksibel progresjon med 18 måneders kurstilgang i alle fag
  • Komplett kursinnhold med digitale fagressurser (ingen krav om kjøp av lærebøker i tillegg)
  • Individuell tilbakemelding på innsendingsoppgaver
  • Avsluttende prøveeksamen i alle fag (skriftlig og/eller muntlig)
  • Video med labøvelser i alle realfag (praktiske labøvelser kan bestilles mot tillegg)
  • Gratis rådgivning
  • Karaktergaranti som gir deg bedre karakter eller kurset på nytt- forutsatt at du har levert og fått godkjent alle innsendingsoppgaver, samt prøveeksamen