Tre elever på Akademiet Privatistskole hører på undervisningen.

Alderspoeng

Har du vitnemål med alderspoeng? Slik regner du ut dine alderspoeng.

Se våre fag

Alderspoeng som privatist

Det er stadig økende konkurranse om studieplasser på universiteter og høyskoler rundt i landet. Da er det viktig å vite om alle tilgjengelige ressurser og muligheter – og ekstrapoeng du kan dra nytte av når du skal søke plass.

Hva er alderspoeng?

Alderspoeng er en form for tilleggspoeng som gis til søkere basert på deres alder. I Norge benyttes alderspoeng-systemet som en måte å kompensere for eventuelle ulemper eldre søkere kan ha i forhold til de som søker direkte etter videregående opplæring. Målet er en mer rettferdig opptaksprosess.

Alderspoeng regnes ut automatisk og du trenger ikke gjøre noe for å få alderspoeng i ordinær kvote.

Hvordan regner man ut alderspoeng?

Søkere til høyere utdanning får to tilleggspoeng per år etter fylte 20 år. Du kan maksimalt få 8 alderspoeng.

Tabell gjelder for studiestart høsten 2024 eller våren 2025:

FødtAlderspoeng
20042
20034
20026
2001 eller tidligere8

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

 

Kontakt oss nå!

Les mer om

23/5-regelen

Dersom du søker etter 23/5-regelen, får du alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år. Eksempel for studiestart høsten 2024 eller våren 2025:

FødtAlderspoeng
20002
19994
19986
1997 eller tidligere8

Ofte stilte spørsmål om alderspoeng

Alle søkere til høyere utdanning som oppfyller alderskriteriene kan få alderspoeng, uavhengig av om de har fullført videregående opplæring gjennom det vanlige skolesystemet eller som privatister.

Ja, alderspoengsystemet gjelder generelt for alle studieretninger ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Alderspoeng regnes ut automatisk og du trenger ikke gjøre noe for å få alderspoeng i ordinær kvote.

Nei, det er ingen øvre aldersgrense for å få alderspoeng. Poeng tildeles for hvert år etter fylte 20 år, men du kan maksimalt få 8 alderspoeng.

Ja, alderspoeng er tilgjengelige for både norske og utenlandske søkere som oppfyller alderskriteriene for tildeling av poeng.

Mer informasjon om alderspoeng og andre opptakskrav er tilgjengelig på nettsidene til Samordna Opptak og de ulike høyere utdanningsinstitusjonene.

Kontakt Akademiet Privatistskole og Nettstudier