Elever på Akademiet Realfagsskole Drammen følger fokusert med i klasserom
For deg som vil litt mer

7. klasse på Akademiet Realfagsskole Drammen

Hos oss er 7. klasse en del av ungdomsskolen.

Søk skoleplass

Begynne i 7. klasse?

Akademiet Realfagsskole Drammen er en privat barne- og ungdomsskole fra 1. til 10. trinn.

Skolen passer for deg som vil jobbe systematisk, fokusert og effektivt. Vi legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du skal sette dine egne mål og arbeide målbevisst med egen læring. At vi er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det.

Timeplanen består av lengre økter, hvor elevene får mulighet til å jobbe konsentrert med fag på sitt nivå over tid.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

En del av ungdomsskolen

Hos oss er 7. klasse en del av ungdomsskolen og passer for elever som trenger faglige utfordringer. Elevene får mulighet til å arbeide på et høyere nivå og blir forberedt til å forsere fag i 8., 9. og 10. klasse.

Ved å integrere 7. klasse i ungdomsskolen får elevene en gradvis overgang til ungdomsskolenivå, og blir godt forberedt på endringene som følger med overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Med oppstart i 7. klasse blir elevene kjent med skolen, lærerne og pedagogikken.

Elever som begynner i 7. klasse ved skolen sikrer seg plass i 8.-10. klasse.

Vi vil at du skal bli godt kjent med oss

At vi er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det. Skolen vil gjennomfører obligatorisk realfagskurs og hospitering, for søkere som vurderes til opptaket.

Kurset og hospiteringen gir kommende elever mulighet til å bli bedre kjent med skolens profil og satsningsområdet. Realfagskurset vil også gi et godt faglig påfyll i et miljø for elever som vil litt mer. Det kan være ulike grunner til å søke skoleplass hos oss, og vi erfarer at det er avgjørende at elever som går hos oss har særlig interesse for realfag og generell faglig utvikling. Realfagskurset er gratis.

Mer informasjon om realfagskurs og hospitering sendes ut til søkere i medio desember.

Ungdomsskolen

Bli bedre kjent med hvordan vi har det på Akademiet Realfagsskole Drammen!

Aktuelt