Elever på Akademiet Realfagsskole Drammen jobber fokusert i klasserommet
Akademiet Realfagsskole Drammen

Solide resultater på nasjonale prøver

8. og 9. trinnselevene på Akademiet har levert fantastiske resultater på nasjonale prøver og viser at god innsats gir uttelling.

Søk

Leverte på nasjonale prøver

Nylig ble resultatene fra nasjonale prøver for skoleåret 2023/2024 offentliggjort på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

8. og 9. trinnelevene på Akademiet Realfagsskole Drammen har levert suverene resultater og viser at god innsats gir uttelling. Skolen troner på toppen av grunnskolene i Drammen kommune.  

Testes i lesing, regning og engelsk

Nasjonale prøver er en del av det nasjonale kvalitetssystemet for grunnskoleopplæringen. De gjennomføres årlig for å gi en oversikt over hvordan elevene i norsk skole presterer i lesing, regning og engelsk. Resultatene gir skoler, foreldre og myndigheter verdifull informasjon om hva som fungerer bra og hvor det er behov for forbedringer.

Stolt av innsatsen

 Akademiet Grunnskole har som mål å gjøre elevene mest mulig klar for videregående skole. Det ønsker de å gjøre gjennom tett oppfølging av elevene. Kjernen i Akademiets verdier er positivt elevsyn, kontinuerlig utvikling og nysgjerrighet i møte med fag og medelever. 

Vi er veldig fornøyde med å være beste skolen i Drammen Som beste skole har vi en unik posisjon og kan glede oss over søkere med et godt utgangspunkt. Da er det også ekstra stas at vi klarer å holde det høye nivået på 9. trinn. Dette er en laginnsats.

 Akademiets tre grunnskoler kan alle skimte med å være best i både Oslo, Drammen og Lier. I tillegg slår alle tre også landsgjennomsnittet i både engelsk, lesing og engelsk.  

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Les mer om våre skoler

Akademiet Realfagsskole Drammen Drammen kommuneHele landet
Engelsk 8. trinn595150
Lesing 8. trinn564949
Lesing 9. trinn555453
Regning 8. trinn604949
Regning 9. trinn595354
Kilde: Udir.no