Elever på Akademiet Realfagsskole Oslo står i skolegården

7. trinn på Akademiet Realfagsskole Oslo

På Akademiet Realfagsskole Oslo er 7. trinn en del av ungdomsskolen og passer for elever som trenger faglige utfordringer.

7. klassing?

Akademiet Realfagsskole Oslo er en privat grunnskole med elever fra 7. til 10. trinn.

Skolen passer for deg som vil jobbe systematisk, fokusert og effektivt. Vi legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du skal sette dine egne mål og arbeide målbevisst med egen læring. At vi er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det.

Timeplanen består av lengre økter, hvor elevene får mulighet til å jobbe konsentrert med fag på sitt nivå over tid.

Nyttige lenker

Tidlig start på ungdomsskolen

Ved å starte på ungdomsskolen allerede i 7. klasse, får du en mer gradvis overgang til ungdomsskolen, og etter hvert videregående skole.

7. trinn er en del av ungdomsskolen

Hos oss er 7. trinn en del av ungdomsskolen og passer for elever som trenger faglige utfordringer. Elevene får mulighet til å arbeide på et høyere nivå og blir forberedt til å forsere fag på 8., 9. og 10. trinn. At vi er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem  når du er klar for det.

Det kan være ulike grunner til å søke skoleplass hos oss, og vi erfarer at det er avgjørende at elever som går hos oss er selvstendige,  har særlig interesse for realfag og generell faglig utvikling.

Ved å integrere 7. trinn i ungdomsskolen får elevene en gradvis overgang til ungdomsskolenivå, og blir godt forberedt på endringene som følger med overgangen fra barneskole til ungdomsskole. På denne måten blir elevene kjent med skolen, lærerne og pedagogikken.

Elever som begynner på 7. trinn ved skolen sikrer seg plass på 8.-10. trinn.

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet Realfagsskole Oslo