Elever på Akademiet Realfagsskole Oslo har realfag
Akademiet Realfagsskole Oslo

Praktisk info

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Praktisk informasjon

Du søker enkelt skoleplass på våre nettsider.

Søknadsfrist er 1. desember for skoleåret 2024–2025. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. 

Ved oversøking, gjøres inntak etter skolens inntaksreglement. 

Du kan søke plass fremover i tid. 

Søk skoleplass på Akademiet Realfagsskole Oslo

Søkere til skoleåret 2025/2026 og videre fremover

Har du et barn som skal begynne på på 7. trinn skoleåret 2025/2026 eller 2026/2027, er det mulig å søke skoleplass allerede nå. Det å starte allerede på 7. trinn gir eleven både faglige og sosiale fordeler, samt en smidigere overgang til «ungdomstrinnet».   

Søkere til skoleåret 2025/2026

Vi er stolte av å ha elever som ønsker å søke om skoleplass hos oss flere år frem i tid. Det er mulig å søke om plass i 1., 7. og 8. klasse allerede nå.

Inntaksprosess for søkere til 9.–10. klasse

Søkere til 9.-10. klasse skoleåret 2025/2026 vil ikke bli vurdert i hovedinntaket, men vil bli vurdert ved et eventuelt løpende suppleringsinntak fra mars og frem til skolestart i august. 

Inntaksprosess for søkere til skoleåret 2025/2026

Alle søkere med oppstart i august 2025 vil få invitasjon til informasjonsmøte/ bli kjent kveld til skolen vår. De som ikke får plass, vil få tilbud om å stå på venteliste. 

Totalt: 38 500,- for skoleåret 2024/2025.

Månedlige skolepenger 3 200 kr pr. md. i 11 md.
Frivillig matpenger på 300 kr pr. md. kommer i tillegg (3 300 kr pr skoleår).

Faktura på kr. 3 500,- ettersendes når kontrakten er mottatt, den ansees som innbetaling av skolepenger for august 2024. Dersom dere senere velger å avbryte kontrakten/trekke dere fra den reserverte plassen vil denne betalingen anses som et administrasjonsgebyr.

Skolepengene justeres hvert år iht. konsumprisindeksen.

Alle elever får hver sin Macbook Air. Vi benytter denne som et digitalt pedagogiskverktøy, som støtter undervisning og læring. 

Som elev på Akademiet Realfagsskole Oslo vil du få tilleggspoeng hvis du ønsker å søke skoleplass på Akademiet videregående skole. På vitnemålet fra Akademiet Realfagsskole Oslo vil du få 2,5 tilleggspoeng dvs. 0,25 på snittet. 

Skolerute skoleåret 2023/2024

 • Skolestart 2023: mandag 21. august
 • Høstferie 2023: 03.oktober – 07.oktober (uke 40)
 • Juleferie 2023: Siste skoledag før jul er 21. desember. Juleferie fra 22. desember – søndag 01. januar. 2. januar er første skoledag etter jul.
 • Vinterferie 2024: 19. februar –23. februar (uke 8)
 • Påskeferie 2024: mandag 25. mars – mandag 01. april.
 • Fridag 01. mai: Arbeidernes dag 
 • Fridag 09. mai: Kristi Himmelfartsdag
 • Fridag 10. mai: Inneklemt fridag
 • Fridag 17. mai: Grunnlovsdag 
 • Fridag 20. mai: 2. pinsedag  
 • Siste skoledag før sommerferien 2024 er fredag 21. juni 

Skolerute skoleåret 2024/2025

 • Skolestart 2024: mandag 19. august
 • Høstferie 2024: 30. september – 04. oktober (uke 40)
 • Juleferie 2024: Siste skoledag før jul er 20. desember. Juleferie fra 23. desember – søndag 03. januar. Mandag 6. januar er første skoledag etter jul.
 • Vinterferie 2025: 17. februar –21. februar (uke 8)
 • Påskeferie 2025: mandag 14. april – mandag 21. april.
 • Fridag 01. mai: Arbeidernes dag 
 • Fridag 02. mai: Inneklemt fridag
 • Fridag 29. mai: Kristi Himmelfartsdag
 • Fridag 9. juni: 2. pinsedag  
 • Siste skoledag før sommerferien 2025 er fredag 20. juni 

For å skape en optimal utdanning for elevene på Akademiet Realfagsskole Oslo er vi avhengige av et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Vår visjon er å drive en god og fremtidsrettet skole, med eleven i sentrum. Skolen har som mål å bli Norges beste skole for ”deg som vil litt mer.” For å klare dette trenger vi foresatte som er engasjerte og ønsker å bidra for at vi og barna deres skal lykkes. For å bli best mulig, setter lærerne stor pris på tilbakemeldinger om hva som fungerer, slik at vi kan bruke dette for å bli enda bedre. For å skape en veldig god skole er vi avhengige av at positivitet, velvilje og innsats gjennomsyrer lærere, elever og foresatte. Et godt samarbeid opprettholdes fortrinnsvis gjennom foreldremøter, utviklingssamtaler og vår digitale læringsplattform. Vi sender også ut jevnlige nyhetsbrev. 

E-post: aro@akademiet.no

Telefon: 930 66 990

Adresse: Johan Selmers gate 5, 0475 Oslo

Det er mulig å søke skoleplass hos oss flere år frem i tid. Velkommen som søker hos oss!

Kontakt Akademiet Realfagsskole Oslo