Chat with us, powered by LiveChat

Akademiet Aktiv

Rafting, skiturer med overnatting i snøhule, dykking og fallskjermhopping-
på Akademiet Videregående Skole i Oslo, blir dette en del av skolehverdagen
med det nye studieprogrammet Akademiet Aktiv.

Akademiet Aktiv – Nytt studieprogram fra høsten 2018

Akademiet Videregående Skole i Oslo tilbyr fra høsten 2018 studieprogrammet Akademiet Aktiv, i tillegg til skolens eksisterende studieprogram Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, IKT-servicefag og Påbygg. Rektor ved skolen, Selim Unsal forteller at du som elev på utdanningsprogrammet Akademiet Aktiv følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, men at det er tilrettelagt for variert fysisk aktivitet.

– Tilbudet passer for deg som er over gjennomsnittet glad i fysisk aktivitet, og kanskje ser for deg et framtidig karrierevalg hvor fysiske utfordringer hører med. Dette kan være Politihøyskolen eller Forsvarets befalsskole, men også andre yrker som blant annet leder, akuttsykepleier eller hjelpearbeider. Elevene får full studiekompetanse, men en mer variert skolehverdag!

Skolehverdag utenfor klasserommet på Akademiet Aktiv

Skolehverdagen for elevene på Akademiet Aktiv vil i større grad foregå utenfor klasserommet, med ulike former for fysisk aktivitet. Aktivitetene vil tilpasses det aktuelle faglige presset på skolen. Mens det i prøveperioder i liten grad vil fokuseres på uteaktiviteter, vil det i roligere tider gi muligheter for aktiviteter som innebærer overnatting i ett eller flere døgn der man beveger seg til fots, på ski, med sykkel eller med båt. Avhengig av sesongen inkluderer det overnatting i gapahuk/snøhule eller telt/hytter, opplevelser i maritimt miljø med kajakk, fridykking og krabbefiske samt rafting. Skoleåret avsluttes med en spennende utenlandstur. Skoleturen finansieres delvis av elevene selv ut fra et arbeidsprosjekt, egenandel fra foresatte og midler fra skolen. Elevene vil gjennom arbeidsinnsats kvalifisere seg til medbestemmelse over reisemål, og turene vil følgelig variere fra år til år ut fra hvilke preferanser elevene har. I utgangspunktet vil et skoleår innebære omlag 6 overnattingsturer i tillegg til relevante ekskursjoner til Politihøyskolen og andre utdanningsinstitusjoner som vektlegger aktivitet og action i hverdagen. I løpet av et skoleår vil det i tillegg være flere 2-4 timers turer som sykkelturer, klatreturer og skogsturer med bålkos og quiz, men også undervisning i det fri. Elevene gjennomgår et fullverdig studiespesialiserende program, men hvem sier at all undervisning må foregå i et klasserom? Fysisk aktivitet i skolen har vært gjenstand for flere studier de siste årene, og det har vært forsøkt undersøkt i hvilken grad fysisk aktivitet har innvirkning på fysisk helse, psykisk helse, læringsutbytte og læringsmiljø. Det testes nå ut ulike modeller som vil følges opp med forsking, slik at man kan finne klarere svar på betydningen av fysisk aktivitet i skolen.

Ved Akademiet Oslo har de tidligere god erfaring med prosjekter knyttet til økt fokus på fysisk aktivitet i skolehverdagen, og er opptatt av at fysisk aktivitet kan gi utbytte ikke bare forhold til elevens fysiske helse.

– Samtidig som utdanningsløpet Akademiet Aktiv skal skape glede, knytte gode relasjoner og utvikle nettverk, skal det også bidra til å utvikle gode holdninger og evne til samarbeid, avslutter Selim Unsal.

Søk skoleplass

 

Vi har løpende opptak, det er fortsatt mulig å søke.

  Søk skoleplass