Elever på Akademiet Realfagsskole Oslo leker i skolegården
Akademiet Realfagsskole Oslo

Aktivitetskalender

I løpet av skoleåret skjer det masse gøy på Akademiet Realfagsskole Oslo. Les mer her!

Dette skjer på skolen

Vi gleder oss til et spennende og aktivt skoleår for elever og lærere. Her kan du lese litt om de ulike aktivitetene og allerede nå sette av viktige datoer. 

Skolestart

I forbindelse med skolestart arrangerer vi bli kjent-tur. De første ukene er satt av til at nye elever blir godt kjent med lærere og medelever.

Skoleaktiviteter

Vi tilrettelegger for et spennende år med noen ekstra hyggelige skoleaktiviteter. I løpet av skoleåret inviterer vi blant annet til samling i Halloween-feiring, mattecamp og ARO-OL.

Foreldremøte

6. september: Triangelgalaksen

7. september: Andromedagalaksen

Vi inviterer til åpen dag 8. november.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Kontakt oss

E-post: aro@akademiet.no

Telefon: 930 66 990

Adresse: Johan Selmers gate 5, 0475 Oslo

Planleggingsdager og ferier

Høstferien er i uke 40, fra mandag 2. oktober til fredag 6. oktober.

Juleferie starter 22. desember til mandag 01. januar.

Vinterferie er fra 19. februar–23. februar.

Påskeferie er mandag 25. mars til mandag 1. april.

Aktivitetsdager og opplevelser

18. oktober arrangerer vi høstaktivitetsdag på Akademiet Realfagsskole Oslo.

3. november er det OD-dag.

Sommeravslutning

Fredag 21. juni er siste skoledag og i den forbindelse blir det skoleavslutning for alle trinn.

Søk skoleplass