Elever på Akademiet VGS ålesund

Informasjonsteknologi og medieproduksjon i Ålesund

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er en yrkesrettet utdanning som gir deg innsikt i hvordan teknologi, design og kommunikasjon påvirker og utvikler samfunnet.

Hvem bør søke informasjonsteknologi og medieproduksjon?

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et yrkesfaglig utdanningsprogram over to år som gir deg praktisk kunnskap om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. Etter vg2 kan du velge om du vil gå ut i lære eller fortsette på vg3 påbygging til studiekompetanse for videre studier på universitet eller høyskole.

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Hva lærer du og hvordan er du som person

Du lærer hvordan programmer og teknologiske løsninger kan brukes til å få frem et budskap gjennom tekst, bilder, lyd og bevegelse. Du bør kunne jobbe både selvstendig og i team. Utdanningen danner et grunnlag for arbeid med IT-utvikling, IT-drift, mediedesign, medieproduksjon eller medieteknikk.

På utdanningsprogrammet vil du kunne jobbe kreativt med idé- og konseptutvikling, formidling og historiefortelling gjennom bruk av foto, film og grafisk design. Her vil du lære mer om en stadig mer sammensatt mediehverdag hvor kreativitet og teknologi er drivkraften bak nye ideer. Du vil også kunne arbeide med programmering, innstallering, nettverk, brukerstøtte, IT-sikkerhet og analyse. Utdanningsprogrammet er praktisk og allsidig rettet mot arbeid i mediebransjen og innen IT.

Veien videre

Utdanningsprogrammet gir spesialkompetanse om fagområdet og fører frem til fag- eller svennebrev, og/eller generell studiekompetanse. Etter to år på skole (vg1 og vg2) kan du velge å søke deg videre til opplæring i skole eller bedrift; vg3 Påbygging til generell studiekompetanse eller lærling i bedrift. Påbygging til generell studiekompetanse gir deg den teoretiske kompetansen som kreves for å kunne søke seg inn på høyskole eller universitet.

Som lærling har du opplæring i bedrift i to år, og etter endt opplæringsløp kan du velge å gå opp til fag-eller svenneprøven. Velger du dette løpet, og senere ønsker utdanning på høyskole eller universitet kan du søke deg inn på «påbygg 4» for å oppnå generell studiekompetanse. Du kan også søke utdanninger på høyskoler og universitet gjennom Y-veien, noe som forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

Noen av yrkene som er aktuelle for deg som har gjennomført Informasjonsteknologi og medieproduksjon og høyere utdanning er:

  • IT-utvikler eller IT-driftstekniker
  • Mediedesigner, medietekniker eller medieprodusent
  • Innholdsprodusent
  • Lydtekniker
  • IT-konsulent
  • Spilldesigner

Med generell studiekompetanse eller gjennom Y-veien kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universitet. Yrker som advokat, lærer, økonom, eiendomsmegler, reiselivsleder, landskapsarkitekt, psykolog, sykepleier, radiograf, kriminolog og fysioterapeut er eksempel innen andre fagfelt der utdanning på høyere nivå også har generell studiekompetanse som inntakskrav.

Skolens tilbud innen Informasjonsteknologi og medieproduksjon

  • Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Vg2 Informasjonsteknologi (IKT)
  • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
Søk skoleplass

Programfagene

Faget teknologiforståelse handler om å få forståelse for teknologi, både programvare og maskinvare. Her bygger vi for eksempel PCer og lærer å sette opp nettverk. Vi ser også tilbake til gammel teknologi, samt utforsker ny og spennende teknologi.

Her lærer vi programmerings- og oppmerkings- språk som pyhton, javaskript og html. Programmering åpner opp for å forstå og bruke teknologi på både en kreativ og problemløsende måte. Vi jobber også med å utvikle egne konsepter og reflektere over markedets behov.

I dette faget lærer vi å bruke Adobe- programvare til å lage ulike medieprodukt. Gjennom produkt som podcaster, spill, filmer og grafisk design, lærer vi å fortelle og formidle historier både til underholdning og informasjon.

VG1

Naturfag: 56

Engelsk: 140

Kroppsøving: 56

Matematikk: 84

Konseptutvikling og programmering: 159

Produksjon og historieformidling: 158

Teknologiforståelse: 159

Yrkesfaglig fordypning: 168

VG2

Norsk: 112

Samfunnskunnskap: 84

Kroppsøving: 56

Brukerstøtte: 140

Driftstøtte: 169

Utvikling: 168

Yrkesfaglig fordypning: 253

VG3

Norsk: 281

Naturfag: 84

Historie: 140

Kroppsøving: 56

Matematikk: 140

Valgfritt programfag: 140

Les mer om utdanningsprogrammet:

To elever sitter i studio på Akademiet

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Liker du å utforske datamaskiner og hva de kan gjøre? Kanskje har du et ønske om å bli IT-utvikler, mediedesigner eller medieprodusent?

Les mer Søk
Elev på Akademiet jobber med skolefag

Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gått yrkesfag eller tatt fagbrev og ønsker å studere på høyskole eller universitet?

Les mer Søk