To små barn og en voksen ser på bokstavklosser på gulvet. Foto.
1/1

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider

Jobber du med barn og unge, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med barn og ungdom, kan du ta fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater.

Hvem kan ta barne- og ungdomsarbeider?

Toggle

Før du kan gå opp til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

Barne- og ungdomsarbeidere jobber med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel være barnehager, skoler, skolefritidsordninger eller ulike klubber.

  • Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide med barn og unge, og som ønsker formell kompetanse.
  • Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til fem års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling.
  • Når du begynner på kurset trenger du ikke å allerede ha fem eller flere års erfaring. Hvis du for eksempel nå har arbeidet med barn og ungdom i fire år og ønsker å bruke ett år på å få fagbrev kan du starte på kurset allerede nå.

Som barne- og ungdomsarbeider vil du kunne jobbe med pedagogiske tilbud for barn og ungdom, i for eksempel barnehager, på skoler, fritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater. Målet med faget er å dekke samfunnets behov for pedagogiske tilbud slik at barn og unge får utvikle seg allsidig. Målet er å tilrettelegge for en trygg oppvekst med omsorg, lek, læring og aktiviteter som stimulerer til livsutfoldelse, undring, forskertrang og skaperglede.

For å kunne utføre en god jobb som barne- og ungdomsarbeider bør du være interessert i barn og unge. Du bør være samarbeidsvillig, åpen og god til å kommunisere med mennesker med ulik type bakgrunn og livssituasjon. I tillegg bør du være ansvarsfull og ha god psykisk og fysisk helse.

Helsefagarbeider er delt inn i fire kjernelementer:

  • Lek, læring og utvikling
  • Samarbeid og relasjoner
  • Teknologi og lovverk
  • Didaktisk metodevalg

Før du kan gå opp til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Eksamenen er fem timer skriftlig uten forberedelsesdel.

Teoridelen består av tre hovedtema som blir fordelt over flere leksjoner:

  • Helsefremmede arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Velger du våre fleksible nettkurs for barne- og ungdomsarbeidere får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for VG3 i lærefaget. Det er fylkeskommunen som avgjør om den praksisen du har opparbeidet deg kan godkjennes.

Mer informasjon praksiskravet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider under dokumentasjon for praksiskandidater. Du kan også lese mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert din realkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 477 årstimer som tilsvarer 100 % studiebelastning dersom kurset gjennomføres på ett semester. Hvis kurset gjennomføres på to semestre tilsvarer det 57 % studiebelastning.