IT-driftsmedarbeider som reparerer stasjonær PC. Foto.
1/1

Fagbrev IT-driftsfaget

Har du erfaring fra arbeid med IT, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med IT, kan du ta fagbrev i IT-driftsfaget for praksiskandidater.

Hvem kan ta fagbrev IT-driftsfaget?

Toggle

Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med IT, kan du ta fagbrev i IT-driftsfaget for praksiskandidater. Før du kan gå opp til fagprøven i IT-driftsfaget, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev i IT-driftsfaget.

Med fagbrev innen IT-driftsfaget jobber du med drift av IT-systemer i alle typer virksomheter, offentlig og privat. IT-medarbeidere utfører en rekke oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av IT-systemer og slike jobber finnes i de fleste bedrifter. Det er etterspørsel etter faglærte IT-medarbeidere i de fleste bransjer. Etter endt utdanning kan man for eksempel jobbe som IKT-konsulent, driftstekniker, systemanalytiker eller saksbehandler.

  • Fagbrev i IT-driftsfaget passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide med drift og vedlikehold av IT-systemer, og som ønsker formell kompetanse.
  • Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til fem års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling.
  • Når du begynner på kurset trenger du ikke å allerede ha fem eller flere års erfaring. Hvis du for eksempel nå har arbeidet med barn og ungdom i fire år og ønsker å bruke ett år på å få fagbrev kan du starte på kurset allerede nå.

IT-drift handler om å sikre, effektivisere og drifte IT-tjenester som gir verdiskapning for virksomheter. I tillegg er brukerstøtte for økt effektivitet og konkurranseevne en stor del av faggrunnlaget. På studiet vil du også lære om bærekraftig bruk av ressurser innen IT-sektoren.

For å prestere i faget er det viktig at du er samarbeidsvillig, tålmodig og serviceorientert. Yrkestittel er IT-driftstekniker.

Fagbrev i IT-driftsfaget har fire kjerneelementer:

  • Etikk, lovverk og yrkesutførelse
  • Sikkerhet og personvern
  • Drift av infrastruktur
  • IT-støtte og kommunikasjon

Før du kan gå opp til fagprøven i IT-driftsfaget, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Eksamenen er fem timer skriftlig uten forberedelsesdel.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Velger du våre fleksible nettkurs i IT-driftsfaget får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Velger du klasseromskurs vil du få undervisning faste tider med fast faglærer, sammen med dine medstudenter i kursperioden.

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for VG3 i lærefaget. Det er fylkeskommunen som avgjør om den praksisen du har opparbeidet deg kan godkjennes.

Mer informasjon praksiskravet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider under dokumentasjon for praksiskandidater. Du kan også lese mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert din realkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 477 årstimer som tilsvarer 100 % studiebelastning dersom kurset gjennomføres på ett semester. Hvis kurset gjennomføres på to semestre tilsvarer det 57 % studiebelastning.