Kvinne tørker vinduet med en blå klut.
To renholdere rer opp sengen på et hotell
Renholder vasker glassvindu på en restaurant
Person med gule hansker vasker et speil.
1/4

Fagbrev renholdsoperatør for praksiskandidater

Jobber du innen renhold og ønsker formell kompetanse som renholdsoperatør? Hvis du har yrkespraksis fra relevant arbeid så kan du ta fagbrev hos oss.

Hvem kan ta fagbrev renholdsoperatør?

Toggle

Fagbrevet passer for deg som har praktisk erfaring innen renhold og som ønsker formell kompetanse. 

Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til 5 års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling. Når du begynner på kurset trenger du ikke å allerede ha 5 eller flere års erfaring. Hvis du for eksempel nå har arbeidet innenfor feltet i 4 år og ønsker å bruke 1 år på å få fagbrev kan du starte på kurset allerede nå.

Renholdsoperatører utfører renhold og vedlikehold i næringsbygg og ulike virksomheter. I dette yrket har du varierte arbeidsoppgaver og du må håndtere ulike metoder og maskiner i arbeidet. Du må også kjenne til riktig bruk av kjemkalier. Som renholdsoperatør kan du for eksempel være ansatt i et renholdsfirma, i en kommune, på en skole eller andre institusjoner. 

Før du kan gå opp til fagprøven som renholdsoperatør, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev som renholdsoperatør.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selve melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning tu kan påta deg.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Velger du våre fleksible nettkurs i renholdsoperatørfaget får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for vg3 i lærefaget. Det er fylkeskommunen som avgjør om den praksisen du har opparbeidet deg kan godkjennes.

Mer informasjon praksiskravet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider under dokumentasjon for praksiskandidater. Du kan også lese mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert din realkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 477 årstimer som tilsvarer 100 % studiebelastning dersom kurset gjennomføres på ett semester. Hvis kurset gjennomføres på to semestre tilsvarer det 57 % studiebelastning.