Chat with us, powered by LiveChat

Fagbrev salgsfaget for praksiskandidater

Gå tilbake til fagoversikten

Fagbrev i salgsfaget

Har du erfaring fra salg, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med salg, kan du ta fagbrev salgsfaget for praksiskandidater.

Før du kan gå opp til fagprøven i salgsfaget, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev salgsfaget.

Med fagbrev i salgsfaget kan du arbeide innen mange ulike bransjer med arbeidsoppgaver som innebærer salg, service og kundebehandling.

Hvem kan ta fagbrev salgsfaget?

Fagbrev salgsfaget for praksiskandidater passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide med barn og unge, og som ønsker formell kompetanse.

Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til 5 års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling. Når du begynner på kurset trenger du ikke å allerede ha 5 eller flere års erfaring. Hvis du for eksempel nå har arbeidet med salg i 4 år og ønsker å bruke 1. år på å få fagbrev kan du starte på kurset allerede nå.

Krav til praksis og fag

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for VG3 i lærefaget. Det er fylkeskommunen som avgjør om den praksisen du har opparbeidet deg kan godkjennes.

Mer informasjon praksiskravet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider under dokumentasjon for praksiskandidater. Du kan også lese mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert din realkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

Eksamen salgsfaget

Før du kan gå opp til fagprøven i salgsfaget, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen, fagkode SLG3102. Eksamenen er 5 timer skriftlig uten forberedelsesdel.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

Fleksible nettkurs

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Våre fleksible nettkurs for salgsfaget gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Teoridelen består av to hovedtema som blir fordelt over flere leksjoner:

    • Salgsforberedelse
    • Salg og oppfølging

 

Nytt kurs starter i august 2020.

Kostnadsfritt kurs i en begrenset periode

Akademiet Nettstudier er svært glade for å kunne tilby kurset kostnadsfritt i en begrenset periode. Gjennom statlige tilskuddsordninger har vi fått tildelt midler, som gjør det mulig for oss å tilby et begrenset antall plasser på kurset kostnadsfritt.

Hvis du har erfaring fra salg men mangler formell kompetanse eller ønsker å arbeide med salg kan du nå altså delta på kurset helt gratis! Les mer om hvem som kan melde seg på kurset kostnadsfritt og meld deg på.

Nøkkelinfo

Varighet: Fleksibel
Tidspunkt: Dag - Kveld - Nett
Legg til i fagoppsett
Sted/nettstudie
Tidspunkt
Oppstart
Pris
 
Sted/nettstudie
Tidspunkt
Klokkeslett
Pris
{{price}}
  • Kombiner klasserom og nettstudier
  • Karaktergaranti

    Bedre karakter eller pengene tilbake
  • Dag Kveld Nett