Glad privatist som jobber med fag sammen med andre. Foto.
1/2

Matematikk S1 og S2

Matematikk S1 og S2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Fagene gir tilsammen gir 1 realfagspoeng.
Matematikk S1 sammen med S2 tilsvarer MatematikkR1. Dette dekker de fleste krav om matematikk til høyskoler og universiteter, med unntak av ingeniør-, arkitekt- og enkelte informatikkstudier.
Du kan bestille fagene hver for seg, eller som en pakke med begge fagene om du trenger eksamen i begge fag.

Om faget

Toggle

Matematikk S handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger. Faget gir en mulighet til å utvikle matematisk forståelse og evne til å løse matematiske problemstillinger. Matematikk S handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy, og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av forhold og problemstillinger knyttet til samfunn og økonomi. Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk forbereder en til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse.

Kjerneelementer i Matematikk S1 og S2:

  • Utforsking og problemløsing
  • Modellering og anvendelser
  • Resonnering og argumentasjon
  • Representasjon og kommunikasjon
  • Abstraksjon og generalisering
  • Matematiske kunnskapsområder

Fagene gir 1 realfagspoeng til sammen. Du kan få inntil 4 realfags- og språkpoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre.

Vi anbefaler at du har tatt Matematikk 1T eller Matematikk 1P fra før, men det er ikke et krav.

Når du tar matematiske fag som privatist, anbefaler vi at du har en Windows PC eller Mac tilgjengelig. Andre enheter som for eksempel iPad og Chromebook er ikke å anbefale til arbeide med Excel eller GeoGebra. Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig utstyr.

I Matematikk S1 og S2 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer i hvert av fagene.