Tre privatister som diskuterer ute. Foto.
1/1

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi.

Om faget

Toggle

Samfunnsgeografi handler om samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers liv. Gjennom arbeid med faget skal en utvikle metodiske ferdigheter og få innsikt i samfunnsgeografiske prosesser og endringer på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Faget skal også gi innsikt i sammenhengen mellom sosiale prosesser, miljø og samfunn og på denne måten forberede en til å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Faget skal videre gi forståelse av hvordan de kan påvirke og delta i styringsprosesser, og forberede dem på videre studier og arbeidsliv. 

Kjerneelementer i Samfunnsgeografi:

  • Samfunnsgeografisk metode og teknologi
  • Befolkning og geografisk mobilitet
  • Planlegging og ressursforvaltning
  • Globalisering og bærekraftig utvikling

Det er en fordel at du har gjennomført Geografi VG1, men det er ikke et krav. Du kan ogås velge å ta dette faget parallelt.

I Samfunnsgeografi er det muntlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.