Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier har undervisning
Velkommen til Akademiet

Om Akademiet Ungdomsskole Lier

Hos oss får elevene mulighet til å utvikle sine ferdigheter og oppnå sine mål.

Søk skoleplass

Om skolen

Akademiet ungdomsskole Lier startet opp med sitt første kull høsten 2022.

Skolen har konsesjon til 120 elevplasser.

For deg som vil litt mer

Vår visjon er at vi skal være den beste og mest fremtidsretta ungdomsskolen i Norge. Visjonen er enkel, men ambisiøs. Vi vil oppnå dette ved å være en skole med fokus på læring samt et godt og inkluderende skolemiljø. Våre verdier er basert på et positivt elevsyn, stadig utvikling og nysgjerrighet i møte med fag, elever og didaktiske metoder.

Vi er opptatt av å ivareta en læringskultur der vi bryr oss om hverandre og gjør hverandre bedre. Vårt slagord er ”for deg som vil litt mer,” og det gjelder for oss alle, lærere, elever og ledelse.

Vi har sterk tro på at skolegangen er en dannelsesprosess med mange dimensjoner, der elevens evne til å bygge trygge og varige relasjoner i et fagmiljø er en viktig forberedelse til livet på videregående skole.

Studietid med lærer

Timeplanen består av korte lærerstyrte timer og lengre økter med studietid med mulighet for å jobbe konsentrert med fag på sitt nivå. I disse øktene vil det alltid være lærere tilgjengelig, som kan gi elevene individuell veiledning på det de trenger.

Søk skoleplass

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: lier@akademiet.no

Telefon: +47 31 01 19 55

Adresse: Ringeriksveien 77C, 3402 Lier

Nå målene dine!

Ved Akademiet Ungdomsskole Lier skal elevene få mulighet til å utvikle sine ferdigheter og oppnå sine mål. Lærere og elever jobber sammen som et team mot felles mål.

Faglig motiverte elever

Som elev hos oss bør du har stor faglig motivasjon og høye faglige mål. Vi arbeider sammen med deg for at du skal nå dine målsetninger og legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du skal setter dine mål og arbeider målbevisst med egen læring.

Kontakt Akademiet Ungdomsskole Lier