Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier står utenfor skolen

Skolens visjon, verdier og forventninger

Akademiet Ungdomsskole Lier – skolen for deg som vil litt mer.

Skolen for deg som vil litt mer

Elevene vil oppleve en stor grad av medvirkning i sin egen lærings- og utviklingsprosess på alle trinn. Samtidig må det alltid være en balanse mellom personlig frihet, plikter og ansvar for fellesskapet. Frihet er ikke en rettighet uten forpliktelse. Alle ansatte på Akademiet Ungdomsskole Lier jobber for å hjelpe elevene med å utvikle seg individuelt og til hensynsfulle, ansvarlige medlemmer av et fellesskap.

Som elev hos oss bør du har stor faglig motivasjon og høye faglige mål. Vi arbeider sammen med deg for at du skal nå dine målsetninger og legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du setter dine mål og arbeider målbevisst med egen læring.

Vår visjon

Visjonen vår er: Vi skal utvikle robuste, kreative og læringsvillige elever

Dette skal vi klare gjennom våre verdier – SMART:

 • Selvstendighet: Gjennom frihet til å velge og reflektere opplever elevene å bli selvregulert og selvstendig.
 • Mestring: Elevene liker det de gjør; ikke bare gjør det de liker.
 • Ansvarlighet: Gjennom frihet og tillit lærer elevene ansvar.
 • Respekt: Elevene lærer å samarbeide, og å ta vare på miljøet og seg selv.
 • Trygghet: Elevene håndterer utfordrende situasjoner ved øvelse gjennom samarbeid med elever og voksne.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: lier@akademiet.no

Telefon: +47 31 01 19 55

Adresse: Ringeriksveien 77C, 3402 Lier

Hvordan vi jobber

 • Eleven skal få muligheten til å utforske sine interesser
 • Sosial læring er integrert i alt vi gjør, og eleven får mulighet til å jobbe i varierte grupper
 • Eleven jobber i lange arbeidsøkter uten store avbrudd
 • Eleven har adgang til konkret læremateriell som vil hjelpe dem i deres utvikling
 • Lærerne er aktivt engasjerte i å hjelpe hvert individ til å utforske sitt potensiale

Slik lykkes vi med skole-hjem samarbeidet

 • Foreldre har tillit og tar opp spørsmål direkte med oss.
 • God kommunikasjon og dialog med lærerne
 • Vi snakker til hverandre og ikke om hverandre.
 • Ikke snakke negativt i barnas påhør – vi skal bygge felleskap og løse utfordringer sammen
 • Vi har aksept for forskjeller og søker å forstå hverandre gjennom konstruktiv dialog
 • Inkluderende bursdagsfeiringer

Dette forventer vi av eleven

 • Eleven skal delta aktivt og etter evne i oppbyggende arbeid for fellesskapet
 • Eleven skal møte opp til rett tid og levere arbeid etter avtale med lærer
 • Eleven skal ta ansvar for det fysiske miljøet
 • Eleven skal vise hensyn, høflighet og respekt for miljøet og menneskene i miljøet
 • Eleven skal øve seg i å ta initiativ, vise selvdisiplin og utvikle selvbeherskelse

Dette forventer vi av foresatte

 • Foresatte leser e-poster med info og ukebrev for å holde seg oppdatert
 • Foresatte gir beskjed om barna er syke eller annet type fravær
 • Foresatte unngår å legge ferier til skoletiden
 • Foresatte har obligatorisk oppmøte ved foreldremøte
 • Foresatte tar opp utforinger med en gang, enten med skolen eller FAU-kontakt
 • Foresatte kjenner skoleplikten
 • Sjekk alltid ut den andre siden av saken dersom eleven kommer hjem med en historie
 • Foresatte er seg bevisst av at foreldre har stor innvirkning på hvordan vi snakker om andre barn og skolen. Foresatte på Akademiet Ungdomsskole Liern er tydelige rollemodeller, spesielt når det gjelder vennskap, språk og digitalt bruk

Kontakt Akademiet Ungdomsskole Lier