Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier står utenfor skolen

Aktiv skolehverdag for deg som vil litt mer

På Akademiet Ungdomsskole Lier legger vi til rette for at du som elev får en morsom, aktiv og variert skolehverdag.

Har du høy faglig motivasjon, men er også glad i aktivitet og frisk luft?

På Akademiet Ungdomsskole Lier legger vi til rette for at du som elev får en morsom, aktiv og variert skolehverdag. Vi fokuserer på å skape et sterkt samhold med spennende og utfordrende opplevelser for elevene. Faglig fokus er viktig, og vi legger for eksempel til rette for deg som vil forsere i fag. Men for å lykkes faglig, er det også viktig å være i bevegelse og utfordres på flere arenaer, skoledagene ved Akademiet Ungdomsskole Lier vil derfor tidvis foregå utenfor klasserommet med friluftslivsaktiviteter, fysiske aktiviteter og kreativ utfoldelse. Samtidig som utdanningsløpet skal skape glede, knytte gode relasjoner og utvikle nettverk, skal det også bidra til å utvikle gode holdninger og evne til samarbeid.

Som elev på Akademiet Ungdomsskole Lier følger du vanlige læreplaner, men det er satt av mer tid til aktiviteter i timeplanen. Vi lærer gjennom aktivitet, utforskning – prøving og feiling. Vi mener at aktivitet fremmer læring, og er derfor mye ute og vi bruker naturen som læringsarena.

Noen av aktivitetene vi legger opp til skoleåret 2023/24

  • Bli kjent-tur til Akademiets leirskole på Dagali
  • Friluftsaktiviteter i nærområdet / Finnemarka
  • Klatring med mulighet for brattkort
  • Skidag
  • Sykkeltur
  • FIRST LEGO League
  • Aktivitetsdager hvor elevene kommer med innspill

Vi er skolen for deg som vil litt mer!

Søk skoleplass

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Kontakt Akademiet Ungdomsskole Lier