Mentor og elev på Akademiet Realfagsskole Oslo
Velkommen til Akademiet

Om Akademiet Realfagsskole Oslo

Skolen er godkjent på grunnlag av livssyn, herunder livssynshumanisme. Akademiet Realfagsskole Oslo er skolen for deg som vil litt mer!

Søk skoleplass

Skolen for deg som vil litt mer

Skolen passer for deg med stor faglig motivasjon: Du ønsker å utvikle deg og liker å arbeide selvstendig, fokusert og kreativt med fag. Hos oss arbeider vi med flerfaglige- og tverrfaglige prosjekter i aldersblandede grupper, og både elever og lærere samarbeider tett gjennom trinnløs forsering.

Timeplanen vår er fleksibel og tilpasses jevnlig etter faglige behov. Skoledagene er delt opp i korte fagseminarer etterfulgt av lengre økter med arbeidstid hvor du jobber konsentrert med oppgaver i ulike fag over tid. I arbeidstiden er det alltid lærere til stede, som aktivt veileder og følger opp deg og medelevene dine. Å jobbe på denne måten gir deg muligheten til å fordype deg i de ulike fagene.

Hos oss planlegger du arbeidstiden i samarbeid med mentoren din, og på denne måten er du en aktiv deltager i skolehverdagen din. Vi arbeider sammen for at du skal nå dine målsetninger, og vi legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære, hvordan du skal lære og hvordan det du lærer kan anvendes.

Skolen er godkjent på grunnlag av livssyn, herunder livssynshumanisme. Med dette har vi en egenutviklet læreplan i filosofi, livssyn og religion.

Fremtidens egenskaper – kreativitet, ansvarlighet og nysgjerrighet

Skoles mål er å utvikle kreative, ansvarlige og nysgjerrige elever slik at de er rustet for fremtidens arbeidsmarked.

Disse egenskapene gir elevene våre de nødvendige verktøyene for å møte fremtiden på en trygg måte. Vårt hovedfokus er å utvikle deg som elev gjennom faglig fordypning, selvstendighet og god sosial utvikling.

Med trinnløs forsering har du på Akademiet Realfagsskole Oslo muligheten til å jobbe med fag uten å være bundet til hvilket skoletrinn du er elev ved. Vi arbeider i aldersblandede grupper hvor målet er å forberede elevene best mulig til videre utdanning og yrkesliv.

E-post: aro@akademiet.no

Telefon: 930 66 990

Adresse: Johan Selmers gate 5, 0475 Oslo

Hvorfor velge realfagsskole?

Skolen gir deg muligheten til å arbeide på et høyt faglig nivå der du møter likesinnede elever med en brennende interesse for skolefag. Gjennom veiledning og samarbeid gir vi deg muligheten til å nå ditt faglige potensiale og utvikle deg som en nysgjerrig, selvstendig og kritisk samfunnsborger. Som elev sitter du igjen med en rekke grunnleggende faglige- og sosiale ferdigheter som kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker.

At vi er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå i realfagene når du er klar for det eller om du ønsker det.

Kontakt Akademiet Realfagsskole Oslo