Elev skriver på tavla
Akademiet Realfagsskole Oslo

Skolens visjon, verdier og forventninger

Vi skal utvikle kreative, ansvarlige og nysgjerrige elever.

Skolen for deg som vil litt mer

Elevene vil oppleve en stor grad av medvirkning i sin egen lærings- og utviklingsprosess på alle trinn. Samtidig må det alltid være en balanse mellom personlig frihet, plikter og ansvar for fellesskapet. Frihet er ikke en rettighet uten forpliktelse.  

Som elev hos oss bør du har stor faglig motivasjon og høy grad av selvstendighet. Vi arbeider sammen med deg for at du skal nå dine målsetninger og legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære, hvordan du skal lære og hvordan det du lærer kan anvendes. Du setter dine mål og arbeider målbevisst med egen læring. 

Skoles mål er å utvikle kreative, ansvarlige og nysgjerrige elever.  

Kreativitet

Gjennom utprøving, feiling og fokus på prosess, utdanner vi mulighetstenkende, kritiske og utholdende elever som er rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Ansvarlighet

Gjennom frihet, tillit og trygge rammer, opplever elevene å bli selvregulerte og selvstendige. Hos oss skal elevene delta aktivt i egen læring, de skal lære å samarbeide, og de skal ta vare på miljøet, hverandre og seg selv. 

Nysgjerrighet

Gjennom utforskning, undring og fordypning, får elevene mulighet til å tilegne seg kunnskap og erfaring gjennom varierte arbeidsmetoder og refleksjon. Meningsskaping og mestringsfølelse skaper motivasjon og læringslyst. 

Slik jobber vi:

 • Eleven skal få muligheten til å utforske sitt faglige potensiale og skape samfunnsmessig relevans for sin læring 
 • Sosial læring er innlemmet i alt vi gjør, og eleven får mulighet til tverrfaglig og flerfaglig samarbeid 
 • Eleven jobber i lengre arbeidsøkter med mulighet for konsentrasjon og selvstendige læringsprosesser  
 • Eleven har adgang til konkret læremateriell som vil hjelpe dem i deres faglige utvikling og oppmuntre til kritiske spørsmål og undring.  
 • Lærerne er aktivt engasjerte i å hjelpe hver enkelt elev til å utforske sitt potensiale gjennom veiledning i arbeidstiden. 

E-post: aro@akademiet.no

Telefon: 930 66 990

Adresse: Johan Selmers gate 5, 0475 Oslo

Dette forventer vi av eleven

 • Eleven skal delta aktivt og etter evne i oppbyggende arbeid for fellesskapet 
 • Eleven skal møte opp til rett tid og levere arbeid etter avtale med lærer 
 • Eleven skal ta ansvar for det fysiske miljøet 
 • Eleven skal vise hensyn, høflighet og respekt for miljøet og menneskene i miljøet 
 • Eleven skal øve seg i å ta initiativ, vise selvdisiplin og utvikle sin selvstendighet 
 • Eleven skal utforske sitt læringspotensial i samarbeid med mentor og faglærere

Dette forventer vi av foresatte

 • Foresatte leser e-poster med info og ukebrev for å holde seg oppdatert 
 • Foresatte gir beskjed om barna er syke eller annet type fravær 
 • Foresatte unngår å legge ferier til skoletiden 
 • Foresatte har obligatorisk oppmøte ved foreldremøte 
 • Foresatte tar opp utfordringer med en gang 
 • Sjekk alltid ut den andre siden av saken dersom eleven kommer hjem med en historie 
 • Foresatte er seg bevisst av at foreldre har stor innvirkning på hvordan vi snakker om andre barn og skolen. Foresatte på Akademiet Realfagsskole Oslo er tydelige rollemodeller, spesielt når det gjelder vennskap, språk og digitalt bruk 

Kontakt Akademiet Realfagsskole Oslo