Elever på Akademiet VGS Oslo
For deg som vil litt mer!

Hvordan lære best?

Har du noen gang lurt på hvordan du kan lære best og mest effektivt? Vi har samlet tips fra forskning og egne lærere, om hvordan du kan utnytte ditt læringspotensial!

Bli den beste versjonen av deg selv

Det finnes ikke én enkel fasit på dette spørsmålet, fordi alle har sin egen læringsstil og læringsprefereanse. Men vi vet at noen studieteknikker og -metoder kan være mer effektive enn andre. Derfor bruker vi dem hyppig i vår læringshverdag på Akademiet!

Forskning viser at det å kunne tilpasse studiemetoder til individuelle behov og læringsstiler er en stor fordel. Noen elever kan også ha nytte av å kombinere flere metoder på en gang. Sjekk ut tipsene nedenfor for å bli litt klokere!

Det kan være lurt å søke råd og tips fra mentor og lærere – slik at du kan få bli den beste utgaven av deg selv!

Aktiv læring

Engasjer deg aktivt ved å delta i diskusjoner i klasserommet. Du bør også lage notater med egne ord – da er det nemlig større sannsynlighet for at du husker innholdet. Det kan også være smart å forsøke å snakke om faginnholdet til andre – det er nemlig slik man lærer mye av å lære bort!

Du kan også ta i bruk ulike læringsressurser, som video, apper eller online ressurser – i tillegg til de du får servert fra læreren din. 

Test deg selv!

Du bør jevnt og trutt teste hvor godt du faktisk har forstått kunnskapen. Her kan du bruke quiz, flashcards eller gå gjennom prøver og eksamener. Det kan være lurt å gjøre dette etter hvert tema i et fag, da sørger du for at kunnskapen sitter til viktige prøver – og ikke minst eksamen.

Fordypning over tid

I stedet for å pugge «det viktigste» rett før en prøve, bør du fordype deg i faget gjennom hele året. Forskning viser nemlig at dersom du legger lesingen over flere dager (gjerne fire eller flere), er langtidshukomelsen din mye bedre enn om du pugger alt på én dag.

Variasjon er gull

Bytt mellom ulike studieteknikker for å holde interessen oppe. Kombiner lesing med diskusjoner, gruppearbeid og praktisk anvendelse av kunnskap. 

Ta gjerne en prat med mentor eller faglærer for å høre hvilke metoder og teknikker hen anbefaler deg å bruke!

Søvn

Dette punktet kommer sist, men er absolutt like viktige som punktene over.

Faktisk er søvn og god hverdagsbalanse helt essiensielt for å prestere på et toppnivå. Sørg derfor for at du har gode søvnrutiner, får i deg god og næringsrik mat og har det bra med deg selv både på skolen og i hverdagen.