Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Minnerik og god start på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Vi har snakket med to representanter i elevrådet og faglærer om hvordan oppstarten på Akademiet VGS Heltberg Bislett har vært skoleåret 2023/2024!

Søk skoleplass

Nytt skoleår

Shania Farhan Khadr, elevrådsrepresentant vg1: 

– Mine første skoledager her på Akademiet VGS Heltberg Bislett har vært en minnerik og utrolig fin start. Jeg ble tatt imot med åpne hender fra både lærere og de eldre. Som alle andre elever har det vært veldig spennende, men også litt skummelt å gå gjennom overgangen til videregående, men jeg opplevde en varm velkomst og en god opplevelse. Tidligere elever bidro til å lage et fint miljø for oss nye på skolen. Første uken var en gøy uke med aktiviteter og hytteturer, dette var en fin start å bli kjent med klassen og lærerne. Lærerne bidrar entusiastisk til å skape et godt miljø.

Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Chadi Aqachchar Lakraa, elevrådsrepresentant vg1: 

– Som elevrådsrepresentant har oppstarten som ny vg1-elev vært en spennende og givende opplevelse. Det å møte så mange nye ansikter og bli en del av et større skolemiljø har vært inspirerende. Selv om begynnelsen kan være litt overveldende, har jeg opplevd at skolen og lærerne har vært svært støttende i overgangen til videregående.

Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Genevieve Frachon, mentor og faglærer i fransk: 

– Som mentor og faglærer har jeg hatt mange flotte opplevelser gjennom oppstarten av skoleåret. Det var veldig fint å møte en ny gruppe elever og hjelpe dem å bli kjent med hverandre på tvers av trinn. Vi møtes ukentlig i mentorgruppen, og det er flott å se de tidligere elevene fortelle de nye elevene om hverdagen vår på Heltberg. Dette skaper et positivt og inkluderende miljø. Jeg ser hvordan elevene fort blir komfortabel med hverandre på tvers av interesser, kjønn, trinn, alder og etnisitet. Det var flott å delta på Heltbergs kulturdag hvor mange hadde tatt med en bit av sin kultur. Elevene var så engasjerte at de planla nesten alt! Her ble jeg meget imponert av vårt vg2-trinn som hadde ansvar for denne dagen.


Som faglærer har jeg også hatt en fin oppstart ved gjennom å se helt nye elever som begynner med fransk. Jeg har brukt nye engasjerende metoder for at læringen skal føre til interesse og nysgjerrighet. Jeg ser motiverte elever som synes at det er gøy å lære!


Det er viktig å ha tydelige forventninger med tenåringer, samtidig må man være positiv og entusiastisk. Man må skape et trygt læringsmiljø og tilpasse seg et samfunn som stadig er i utvikling! Oppskriften til en vellykket oppstart er en gjeng våkene lærere klare for nye utfordringer, vi må ta vare på hverandre, motivere, skape nysgjerrighet og se hver enkelt elev.

Dette lover bra for resten av skoleåret!

Lærer på Akademiet VGS Heltberg Bislett
Søk skoleplass