Python-programmering

Python Programming

Python er et allsidig og populært programmeringsspråk med fokus på å være enkelt både å lese og skrive.

Den enkle syntaksen gjør at mange synes det er enkelt å komme i gang, selv om man ikke har programmert før. Python kan benyttes på mange måter, fra utvikling av nettsider til analyse av data. Denne fleksibiliteten er årsaken til at Python blir brukt i mange ulike industrier.

Python Programming i skolen

Programmering i skolen er svært aktuelt. Python Programming står som et naturlig valg for alle utdanningsnivåer, fra grunnskole og videregående skole til universitet og høyskole. Python er allsidig og kan derfor benyttes i mange ulike fag, som for eksempel matematikk og naturfag.

Pythonprogrammering med fagdidaktisk tilnærming

Akademiet tilbyr kurs i pythonprogrammering for lærere: Pythonprogrammering med fagdidaktisk tilnærming

Kurset er spesialtilpasset lærere som skal begynne å bruke programmering i matematikk og/eller naturfag tilpasset de nye læreplanene. På en strukturert og ryddig måte vil du lære hvordan du skal dekke krav til programmering, i forbindelse med de ulike læringsmålene i matematikk og naturfag. Kurset er nettbasert og du følger kurset på nett når det passer for deg. Gjennom kurset vil du løse oppgaver og sende inn dataprogrammer til din faglærer, som kommenterer din løsning og gir deg tips og veiledning.

Læreren er alltid tilgjengelig for spørsmål og svarer innen 24 timer alle virkedager. Det er svært enkelt å delta.

Kursinnhold

Programmering i Python med fagdidaktisk fokus på anvendelse i matematikk og naturfag. Det er et praktisk kurs hvor du lærer programmering ved å programmere selv på din PC.

  • Installasjon av nødvendig programvare
  • Hvordan programmere?
  • Hva er programmering? – skript
  • Utskriftsformater – print
  • Datatyper (tall, tekst, lister, vektorer, m.m.)
  • Programmering av egne funksjoner
  • Program med for-løkker og while-løkker
  • Program med if-else-betingelser
Programmeringskurs for lærere