Fotterapeut som undersøker fleksibilitet i fot til pasient. Foto.
Fotterapeut som undersøker fot til pasient. Foto.
Fotterapeut som tilpasser såle til pasient. Foto.
1/3

Fotterapi og ortopediteknikk vg2 og vg3

Ønsker du å arbeide med fotterapi og ortopediteknikk? Etter endt eksamen kan du søke autorisasjon som fotterapeut.

Hvem kan ta foterapi og ortopediteknikk?

Toggle

Fotterapeuter jobber med å finne årsaken til lidelser i fotens skjelett, muskler, negler og hud, og behandling av lidelsene. I tillegg jobber også fotterapeuter også med sko og såler. Fotterapeuter kan jobbe på private fotklinikker, sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, skoleverket, innen idrett, i skobutikker og i bedriftshelsetjenesten. De fleste fotterapeuter er selvstendig næringsdrivende.

Det kreves fullstendig vitnemål for å kunne søke om autorisasjon. Du må oppfylle følgende krav:

 • Har bestått Helse- og oppvekstfag VG1 og Fotterapi og ortopediteknikk VG2 og VG3
  eller har både realkompetanse og yrkesfaglig fordypning (YFF) godkjent.
 • Fellesfagene på VG1, VG2 og VG3 må også være bestått. Fritak fra fellesfagene kan søkes på grunnlag av «allsidig praksis» til din tidligere videregående skole eller til den skolen som du søker om å få utstedt vitnemål fra. Det forutsettes at du er over 25 år.
 • Hvis du mangler fag fra VG1så kan du ta disse fagene som privatist mens du tar kurset i fotterapi og ortopediteknikk hos oss.

Med kurset i Fotterapi og ortopediteknikk vg2 og vg3, får du alle programfagene og praksis i VG2 og VG3.

Det er også et krav at du har bestått Helse- og oppvekstfag VG1 for å ta eksamen i VG2, da Fotterapi og ortopediteknikk VG2 bygger på fagene fra VG1. Det er mulig å ta fagene fra VG1 parallelt med fagene i VG2 det første semesteret. Mangler du fag fra VG1 kan du ta disse fagene hos oss. Helse- og oppvekstfag VG1 inneholder tre programfag. Trenger du alle fagene tilbyr vi en pakke hvor alle fagene er inkludert. Har du ett eller flere av disse fra før, kan du velge å kun ta fag du mangler.

Pakke med hele VG1

Fagene i Helse-og oppvekstfag VG1

Gjennomføring

Toggle

Kurset gjennomføres over tre semester, hvor både VG2 Fotterapi og ortopediteknikk og VG3 Fotterapi inngår. I løpet av krustiden vil du arbeide sammen med de andre kursdeltakerne på samlingene og arbeide med teori og praksisøvelser hjemme mellom samlingene.

Nettstudier

Du vil få tilgang til kursmateriell med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Samlinger

Alle kursdeltakere deltar på på fem obligatoriske samlinger pr. semester. Hver samling er på dagtid fra mandag til fredag.
På samlignene vil vi sammen gå gjennom teori, og gjennomføre praktisk trening i egen elevklinikk hvor fotterapi praktiseres under kyndig veiledning.

Praksis

På samlingene vil det gjennomføres nødvendig prakis i elevklinikken. Du trenger ikke praksisplass, men skal arbeide med praksisøvelser hjemme. Øvelsene som skal gjennomføres hjemme vil mellom samlingene. For å kunne utføre disse øvelsene, vil en måtte anskaffe noe utstyr. Oversikt og priser på dette får du ved oppstart av kurset.

Fotterapi og ortopediteknikk handler om å utvikle yrkesutøvere som bidrar til at mennesker får hjelp til å ivareta og forbedre sin mobilitet og funksjonsevne. Programfagene skal bidra til at det utvikles og produseres hjelpemidler som gir brukeren mulighet til å delta i sosiale fellesskaper. De skal videre bidra til at en utvikler praktiske ferdigheter, kreativitet, formforståelse og kunnskap om produkter, materialer og behandlingsmåter. Programfagene skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere som kan kommunisere og samhandle med pasienter, brukere og annet fagpersonell.

Fotterapi handlar om å dekke behovet samfunnet har for yrkesutøvere som kan fremme fothelse og forebygge problem og smerter knytte til ben. Programfagene handler om ulike metoder for å kartlegge funksjon og mobilitet og om å planlegge, gjennomføre og dokumentere behandlingar. De handler også om å arbeide for sunn fothelse, å førebygge belastningsskader og skorelaterte fotproblem og å stimulere til fysisk aktivitet. Programfagene skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fotterapeutar som kan tilpasse seg framtidige behov for kompetanse i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver forfotterapeuter er blant annet følgende:

 • Vurderer bevegelighet og funksjon i foten
 • Behandler og forebygger skorelaterte fotproblem
 • Gir råd og veiledning om bruk av riktig fottøy ut ifra brukerbehov
 • Behandler vorter
 • Korrigerer og sliper negler
 • Behandler ulike negl- og hudlidelser
 • Bruker individuelle avlastninger og såler som behandlingsmetode
 • Forebygger og behandler fotlidelser relatert til sykdommer som blant annet diabetes og revmatisme

Fotterapi og ortopediteknikk VG2 har tre kjerneelementer:

 • Funksjonell anatomi og mobilitet
 • Veiledning og samarbeid
 • Yrke, etikk og teknologi

Fotterapi VG3 har fire kjerneelementer:

 • Funksjonell anatomi, fottøy og mobilitet
 • Brukarrettleiing og samarbeid
 • Brukar, etikk og teknologi
 • Lover, reglar og entreprenørskap

Kurset leder frem til åtte eksamener som til sammen danner et utgangspunkt for å søke om autorisasjon som fotterapeut. 

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

Fagkoder VG2

 • FOT2005: Helse, funksjon og bevegelse
 • FOT2006: Kommunikasjon og samhandling
 • FOT2007: Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk
 • FOT2008: Tverrfaglig eksamen, fotterapi og ortopediteknikk

Fagkoder VG3

 • FOT3005: Helse, funksjon og bevegelse
 • FOT3006: Kommunikasjon og samhandling
 • FOT3007: Yrkesliv i fotterapifaget
 • FOT3008: Tverrfagleg eksamen fotterapi

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset tilsvarer 100 % studiebelastning i tre semester.