Helsefagarbeidere som sitter sammen i gang på sykehjem. Foto.
1/1

Helsefremmende arbeid vg1

Helsefremmende arbeid er et programfag i Helse- og oppvekstfag VG1. På Akademiet kan du ta programfagene hver for seg om du mangler enkelte, eller du kan velge pakker med alle progamfagene fra VG1, VG2 og VG3.

Om faget

Toggle

I Helsefremmende arbeid VG1 er det følgende mål for hva du skal kunne gjennom opplæringen:

  • Beskrive hvordan kroppen er bygget opp, og kunne forklare hvordan den fungerer
  • Vurdere hva som fremmer psykisk og fysisk helse, og hvordan en kan forebygge livsstilssykdommer og hindre smitte
  • Planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter som bidrar til mestring, utvikling og god helse
  • Sette sammmen og lage enkle måltid og vurdere energi- og næringsinnholdet i tråd med kostholdsrådene frå helsestyresmaktene
  • Bruke hygieniske prinsipp for å fremme god helse
  • Utføre grunnleggende førstehjelp
  • Drøfte og gi eksempler på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre sin egen helse og folkehelsa
  • Gjøre greie for hvordan forbruk og aktiviteter påvirker miljøet, og reflektere over hvordan en kan ta miljøbevisste valg i yrkesutførelsen
  • Bruke riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger og redgjøre for sammenhengen mellom ergonomi og helse

Helse- og oppvekstfag VG1 skal bidra til at samfunnet har tilstrekkelig kompetanse i helse- og oppvekstsektoren. Programfagene skal bidra til at aktiviteter som fremmer mestring, utvikling og helse, blir tatt i bruk i yrkesutøvelsen. Programfagene skal vidre bidra til å utvikle praktiske ferdigheter, evne og vilje til kontinuerlig kvalitetsforbedring og besvissthet rundt profesjonelt arbeid og service. Fagene skal gi grunnlag for helsefremmende arbeid med menneske i ulike livssituasjonar i et samfunn i endring.

Hvis du trenger alle programfagene i Helse- og oppvekstfag VG1, tilbyr vi disse i en pakke med alle fagene. Vi tilbyr også en egen pakke med alle programfagene i Helseservice VG2, eller pakken med hele VG, VG2 og VG3.

Pakker med hele VG1, VG2 og VG3

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Helse- og oppvekstfag VG1 er det tre programfag.

Fagene i Helse-og oppvekstfag VG1

I Helsefremmede arbeid VG1 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 197 årstimer.