Helsfagarbeidere som tar seg en pause og snakker sammen sittende på gulvet. Foto.
1/1

Kommunikasjon og samhandling vg1

Kommunikasjon og samhandling er et programfag i Helse- og oppvekstfag VG1. På Akademiet kan du ta programfagene hver for seg om du mangler enkelte, eller du kan velge pakker med alle programfagene fra VG1, VG2 og VG3.

Om faget

Toggle

I Kommunikasjon og samhandling VG1 er det følgende mål for hva du skal kunne gjennom opplæringen:

  • Kommunisere og samhandle med mennesker fra ulike kulturer, i ulike alder og livssituasjon
  • Vise relasjonsferdigheter og reflektere over egen adferd
  • Vise omsorg og yte service som fremmer trivsel og mestring
  • Gjøre rede for hva sosial og kulturell kompetanse er, og gi eksempler på hvordan holdninger, verdier og ulike menneskesyn påvirker yrkesutøvelsen
  • Drøfte hvodan uenigheter kan håndteres, og prøve ut ulike modellar for konflikthåndtering
  • Bruke digitale ressurser i kommunikasjon og samhandling
  • Reflektere over hva digital dømmekraft innebærer, vurdere kilder kritisk og vise nettvett i arbeidet
  • Bruke observasjons- og kommunikasjonsferdigheter i eget arbeid

Helse- og oppvekstfag VG1 skal bidra til at samfunnet har tilstrekkelig kompetanse i helse- og oppvekstsektoren. Programfagene skal bidra til at aktiviteter som fremmer mestring, utvikling og helse, blir tatt i bruk i yrkesutøvelsen. Programfagene skal vidre bidra til å utvikle praktiske ferdigheter, evne og vilje til kontinuerlig kvalitetsforbedring og besvissthet rundt profesjonelt arbeid og service. Fagene skal gi grunnlag for helsefremmende arbeid med menneske i ulike livssituasjonar i et samfunn i endring.

Hvis du trenger alle programfagene i Helse- og oppvekstfag VG1, tilbyr vi disse i en pakke med alle fagene. Vi tilbyr også en egen pakke med alle programfagene i Helseservice VG2, eller pakken med hele VG, Vg2 og VG3.

Pakker med hele VG1, VG2 og VG3

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Helse- og oppvekstfag VG1 er det tre programfag.

Fagene i Helse-og oppvekstfag VG1

I Kommunikasjon og samhandling VG1 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.