Chat with us, powered by LiveChat

Forkurs Ingeniør

Gå tilbake til fagoversikten

Mange av våre deltakere sikter seg inn på ingeniørstudier, og vi har derfor satt sammen en pakke som inneholder fagkombinasjonen som kreves. Pakken tas over et skoleår.

Hvorfor forkurs i ingeniør?
Pakken oppfyller fagkombinasjonene HING, ING4R2 og SIVING som gir deg de nødvendige forkunnskaper som trengs for å søke på ingeniørstudier i Norge. Pakken gir i tillegg 2 realfagspoeng til sammen. Det kommer ingen tillegg som for eksempel laboratorieavgift eller semesteravgift utover pakkeprisen. Vi har alt unntatt bøker og eksamensavgift til Eksamenskontoret i kursprisen. Det å melde seg på ingeniør-pakken gir rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis. Kurspakken er lagt opp slik at du tar R1 + Fysikk 1 om høsten og R2 til våren. Det er mulig å endre rekkefølgen på fagene; men da må du kontakte oss.

Om fagene
Pakken omfatter programfagene (i henhold til Kunnskapsløftet) Matematikk R1 (erstatter 2MX i Reform 94), Matematikk R2 og Fysikk 1.
Matematikk R1: Faget viderefører emner som geometri, algebra og funksjonslære fra grunnkurset. Nye emner vil være kombinatorikk og sannsynlighet.
Matematikk R2: Faget tar opp emner som geometri, algebra, funksjoner og differensiallikning. Elevene lærer å tolke og formidle matematisk informasjon og løse problemer ved hjelp av enkle matematiske modeller.
Fysikk 1: Fysikk 1 har et mer beskrivende preg enn Fysikk 2. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med matematikk R1.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole (eller tilsvarende), naturfag og matematikk fra 1.klasse på videregående skole.

Eksamen
Matematikk R1: Skriftlig eksamen
Matematikk R2: Skriftlig eksamen
Fysikk 1: Muntlig eksamen

Fagkoder
Matematikk R1: REA3022
Matematikk R2: REA3024
Fysikk 1: REA3004

Sted/nettstudie
Tidspunkt
Oppstart
Pris
 
Sted/nettstudie
Tidspunkt
Klokkeslett
Pris
{{price}}

Tilbys ved følgende studiesteder

  • Kombiner klasserom og nettstudier
  • Karaktergaranti

    Bedre karakter eller pengene tilbake
  • Dag Kveld Nett