Privatist i labfrakk som holder frem bok. Foto.
1/1

Naturfag vg1 med lab

Naturfag er ett av de seks minstekravsfagene, og du må derfor ha faget for å få generell studiekompetanse.

Om faget

Toggle

Naturfag er et sentralt fag for å beskrive og forstå hvordan vår fysiske verden er bygget opp. Faget skal bidra til et faglig grunnlag for å verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig utvikling. Naturfag skal også bidra til at en utvikler kompetanse til å ivareta egen og andres helse. Når en tar i bruk naturfaglig språk og naturfaglige metoder, praksiser og tenkemåter i arbeid med faglige emner, vil en få grunnlag for å forstå hvordan naturfaglig kunnskap brukes og utvikles.

Kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn kan fremme evnen til kritisk tenkning og bidra til bevisste valg i hverdagen. Naturfag skal forberede en på et arbeids- og samfunnsliv som vil stille krav til en utforskende tilnærming og teknologisk kompetanse.

Kjerneelementer i Naturfag VG1:

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  • Teknologi
  • Energi og materie
  • Jorda og livet på jorda
  • Kropp og helse

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Hvis du har tatt yrkesfag og velger å ta Naturfag VG1 vil den nye karakteren dekke kravet for påbygg og erstatte karakteren du har i Naturfag fra VG1 yrkesfag. Velger du Naturfag VG3 Påbygg kommer denne karakteren i tillegg til karakteren din fra VG1. 

Hos Akademiet er labkurs alltid inkludert i kurset, i fag hvor labøvelser er en del av eksamen. 
I labkurset tar vi for oss aktuelle labforsøk for privatisteksamen, slik at du er trygg på gjennomføringen.

Har du valgt nettstudier vil kurset gjennomføres på undervisningsplattformen Live. Det vil si at du følger undervisningen live på nett i vårt digitale klasserom. Du logger på og følger undervisningen fra hvor du selv ønsker og du kan stille spørsmål direkte til lærer. Du kan også melde deg på labkurs ved våre stedbaserte privatistskoler.

I Naturfag VG1 er det muntlig-praktisk eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.