En gruppe privatister som sitter sammen og diskuterer rundt et bord med notatblokker og Mac. Foto.
1/2

Politikk og menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. I kombinasjon med Sosialkunnskap eller Sosiologi og sosialantropologi utgjør fagene en fordypning.

Om faget

Toggle

Politikk og menneskerettigheter handler om hvordan vårt eget og andre samfunn blir styrt gjennom politiske beslutninger. Faget skal gi innsikt i menneskerettighetenes betydning individuelt, nasjonalt og internasjonalt. Faget skal også gi grunnlag for aktiv samfunnsdeltakelse og forståelse av og respekt for andre menneskers synspunkter, verdier og kulturuttrykk. Arbeid i faget skal bidra til å utvikle kompetanse som er nyttig for videre studier og arbeidsliv.

Kjerneelementer i Politikk og menneskerettigheter:

  • Politisk teori og demokratiforståelse
  • Makt, påvirkning og medborgerskap
  • Menneskerettigheter og den internasjonale rettsorden
  • Politiske institusjoner, aktører og prosesser

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I kombinasjon med Sosialkunnskap eller Sosiologi og sosialantropologi utgjør fagene en fordypning.

I Politikk og menneskerettigheter er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.