Tre privatister som jobber sammen. Foto.
1/1

Sosialkunnskap

Sosialkunnskap er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. I kombinasjon med Sosiologi og sosialantropologi eller Politikk og menneskerettigheter utgjør fagene en fordypning.

Om faget

Toggle

Sosialkunnskap handler om å styrke elevenes forståelse av og kritiske bevissthet om velferdssamfunnet. Faget skal gi elevene verktøy til å forstå seg selv som en del av samfunnet og reflektere over utfordringer og muligheter knyttet til identitet og livsmestring. Sosialkunnskap skal danne grunnlag for å drøfte hvordan individer, grupper, organisasjoner og institusjoner fungerer sammen, og gi innsikt i årsaker til sosiale problemer, marginalisering og utenforskap. Sammen med kunnskaper om inkludering i arbeidslivet, skal dette forberede elevene til videre studier og arbeidsliv.

Kjerneelementer i Sosialkunnskap:

  • Samfunnsvitenskapelige perspektiver og metode
  • Velferdsstat og menneskerettigheter
  • Livsmestring og livsfaser
  • Sosiale problemer og utenforskap

Fullført grunnskole eller tilsvarende. Det vil være en fordel å ha tatt Sosiologi og sosialantropologi, men det er ikke et krav.

I kombinasjon med Sosiologi og sosialantropologi eller Politikk og menneskerettigheter utgjør fagene en fordypning.

I Sosialkunnskap er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.