Privatist som arbeider med fag på kafe, og prater med venninne. Foto.
1/2

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. I kombinasjon med Sosialkunnskap eller Politikk og menneskerettigheter utgjør fagene en fordypning.

Om faget

Toggle

Gjennom faget skal en utvikle forståelse av hvilken betydning sosiale og kulturelle prosesser har for individet og samfunnet. Faget skal også gi forståelse av ulike levemåter og perspektiver, og slik utvikle demokratisk medborgerskap i det mangfoldige samfunnet. Faget skal videre gi innsikt i hvordan samfunn, kultur og individ preges av mangfold, globalisering og raske teknologiske endringer, og slik legge til rette for videre studier og arbeidsliv.

Sosiologi og sosialantropologi skal bidra til bevisstgjøring av hvordan identitet dannes, og skape grunnlag for aktiv medvirkning i inkluderende, likeverdige og mangfoldige fellesskap. Faget skal også bidra til at elevene lærer å tenke vitenskapelig, kunnskapsbasert og kritisk i møte med spørsmål som berører individ og samfunn.

Kjerneelementer i Sosiologi og sosialantropologi:

  • Samfunnsvitenskapelig metode og kildebruk
  • Sosialisering og medborgerskap
  • Kulturforståelse og interkulturell kompetanse
  • Sosiale strukturer, aktører og handling

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I kombinasjon med Sosialkunnskap eller Politikk og menneskerettigheter utgjør fagene en fordypning.

I Sosiologi og sosialantropologi er det muntlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.