To elever bygger lego på Akademiet Ungdomsskole Lier.
Akademiet Ungdomsskole Lier

Gode resultater i elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen ga fantastiske resultater på Akademiet Ungdomsskole Lier.

Elevundersøkelsen

Akademiet Ungdomsskole Lier har nylig oppnådd en imponerende suksess i elevundersøkelsen for 2022/2023, der elevene har vist høy tilfredshet med skolen.

Resultatene av undersøkelsen avslører at Akademiet Ungdomsskole Lier scorer høyere enn både gjennomsnittet for Lier kommune og resten av landet.

Dette er en bemerkelsesverdig prestasjon som reflekterer skolens engasjement for å skape en positiv læringsmiljø og et støttende læringsmiljø for elevene.

Skolens innsats for å sikre høy kvalitet på undervisningen, fremme elevenes trivsel og oppmuntre til aktiv deltakelse har virkelig båret frukter. Det er tydelig at Akademiet Ungdomsskole Lier har etablert seg som en skole som elevene setter pris på og trives ved.

Hele landetOffentlig skoleAkademiet Lier
Støtte fra lærer444,6
Støtte hjemmefra44,14,7
Vurdering for læring3,33,44,1
Læringskultur3,73,94,1
Mestring3,93,94,1
Motivasjon3,33,33,8
Elevdemokrati3,33,34,4
Felles regler444,3

Hva er elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse der elever gir tilbakemeldinger om skolehverdagen, læringsmiljø, trivsel og undervisningskvalitet. 

Aktuelt

Kontakt Akademiet Ungdomsskole Lier