Elever og lærer snakker sammen om en oppgave på macbook.

Inntaksreglement Akademiet Realfagsskole Oslo

Her kan du lese inntaksreglementet til Akademiet Realfagsskole Oslo.

Inntaksreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i friskoleloven § 3-1.
Reglementet er godkjent av styret 9. desember 2021.

§ 1 Inntaksreglement

Inntak av elever til Akademiet Realfagsskole Oslo skal skje i henhold til de enhver tids gjeldende bestemmelser i friskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement.

§ 2 Elevinntak

Akademiet Realfagsskole Oslo har hele landet som inntaksområde jfr. friskoleloven § 3-1.

Ved oversøkning skal elevinntaket prioriteres etter følgende kriterier:

  1. Søkere til 7. og 8. trinn.
  2. Søkere som har søsken ved skolen.
  3. Dokumentert interesse/kunnskap om skolen.
  4. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer.
  5. Søknadsdato.
  6. Ved over 60% andel av det ene kjønn, kan skolen velge å prioritere det motsatte kjønn.

For søkere til 9. og 10. trinn:

  1. Elevens karaktergjennomsnitt samt adferd/orden og fravær.
  2. Søkere som har søsken ved skolen.
  3. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer.
  4. Søknadsdato.

§ 3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Søknadsfrist er 1. desember for kommende skoleår, med kunngjøring om inntak av elever innen 1. mars. Etter denne dato, praktiserer skolen løpende inntak. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. Inntaket stanses 30. September.

§ 4 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageinstans er skolens valgte styre. Eventuell kan videre klager gå til Statsforvalter.

§ 5 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven med vedtekter og skolens vedtekter.
Elever som går på skolen vil få opptak til neste skoleår, forutsatt at skolepengene er innbetalt.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Telefon: 930 66 990

Adresse: Johan Selmers gate 5, 0475 Oslo