Kjetil Eide, elever og tidligere Lier-ordfører på skolebesøk på Akademiet Ungdomsskole Lier.
Akademiet Ungdomsskole Lier

Ordførerbesøk

Elevene viste ivrig frem den nye ungdomsskolen i Lier til en fornøyd ordfører.

– Dere har fått mye ut av lokalene. Det er skikkelig fint her!

Mandag besøkte Lierordfører Gunn Cecilie Ringdal Akademiets nye ungdomsskole i Lier. Der fikk hun en grundig omvisning av elevrådsleder Frida Sofie Haugane og elev Thea Benedikte Smith.

Skolen startet opp i fjor høst og har i dag 24 elever, men vil huse opp mot 40 elever til høsten.

– Vi har elever fra hele Lier, men også fra Drammen og Hurum, forteller Magnhild Alsos, lærer på Akademiet Ungdomsskole Lier.

Et viktig tilbud i Lier

– Det dreier seg om å ha et tilbud for de barna som ønsker seg noe annet enn det offentlige skoletilbudet, sier Ringdal når hun snakker om Akademiet.

Kjetil Eide er styreleder i Akademiet og sier seg enig:

Det at vi kjører aldersblanding og arbeidstid på ungdomstrinnet gjør at elevene i større grad får styre hva de selv skal lære. Men det betyr ikke at lærerne ikke er tilgjengelige – lærerne veileder og sitter sammen med elevene hele dagen.

– Det er svært viktig for å kunne hente ut elevenes indre motivasjon og gjøre elevene robuste til studier senere i livet, forteller Hilde Dramdal, daglig leder og rektor på Akademiet Ungdomsskole Lier.

– Også er det ikke hjemmelekser, sier Magnhild Alsos.

– Frihet under ansvar brukte vi som slagord i Høyre en gang i tiden, og det passer kanskje litt her, spøker Gunn Cecilie.

Ordfører og lærer på Akademiet Ungdomsskole Lier

Magnhild Alsos er lærer på ungdomsskolen og underviser selv i flere av fagene.

– Nå får jeg jobbe på en skole jeg virkelig ønsker å jobbe på. Tidligere har jeg måttet fungere i et system med litt rigid timeplan og timetall. Slik er det ikke her. Eksempelvis er det elevene som bestemmer hva de skal ha i valgfag. Derfor vet jeg ikke helt hva jeg skal undervise i til høsten enda, smiler hun.

– Så utrolig spennende, utbryter Gunn Cecilie Ringdal.

Ordfører og lærer på Akademiet Ungdomsskole Lier

Tanzaniatur og aldersblandede klasser

Da ordføreren spurte elevene hva de opplevde som spesielt med skolen, var svaret kinkende klart:

– Arbeidstid! Det synes vi er helt supert, forteller Thea Benedikte Smith.

Og at lærerne er til stede for meg hele tiden. Man føler at lærerne virkelig bryr seg om deg og ser deg som menneske.

Ordføreren synes det er spennende å høre at skolen legger til rette for aldersblandede klasser og at de jobber med å skape et godt miljø på tvers av alder.

– Det er en helt annen måte å drive skole på. Elevene føler mestring og får veiledning hver eneste dag. Det er ingenting som stopper dem – utover egen motivasjon da, forteller Alsos og ler.

Hun forteller at elevene gjorde det fantastisk bra på muntlig eksamen. Nå er både elever og lærere spente på resultatene fra skriftlig eksamen.

Ordfører og lærer på Akademiet Ungdomsskole Lier

Én enhet

– I starten av skoleåret er alle elevene veldig opptatt av klasser og trinn. Nå har det blitt en greie at elevene er én enhet og ikke klasser. Det er nok en annen fordel med aldersblandet undervisning, sier Alsos.

Tidligere i år reiste syv av elevene på Akademiet Ungdomsskole Lier på 10. klassetur til Tanzania. Der støtter de et barnehjem i Moshi.

Turen blir nesten som en dannelsesreise både for elevene og oss lærere. Det var en utrolig reise hvor vi lærte mye om verden og om oss selv

Er på jakt etter større lokaler

Skolen har nesten doblet elevtallet på ett år og er derfor ikke fremmed for å finne nye og større lokaler i Lier.

– Vi ønsker selvfølgelig å finne en permanent løsning. Det viktigste vi ser etter i et skolebygg er gode kollektivmuligheter, trygg skolevei og at elevene trives, sier Dramdal.

Ordføreren tok egen sykkel til dagens skolebesøk og nikker ivrig:

– Skolevei og kollektivforbindelse er viktige faktorer, smiler hun.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Aktuelt

Solide resultater på nasjonale prøver: Best i Lier

8. og 9. trinnselevene på Akademiet har levert fantastiske resultater på nasjonale prøver og viser at god innsats gir uttelling.

Les mer
Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier jobber fokusert på Macbook
Politkere og lærere står utenfor inngangsdøra til Akademiet Ungdomsskole Lier

Et nytt skoleår

Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier går bortover gresset

Informasjonsmøte og søknadsprosess

Kontakt Akademiet Ungdomsskole Lier