Elever i labfrakker på Akademiet VGS Bergen

Studiespesialisering på Akademiet VGS Bergen

På Akademiet VGS Bergen kan du velge studiespesialisering med realfag eller studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi.

Hvem bør søke studiespesialisering?

Dersom du ser for deg at du skal ta høyere utdanning enten på høyskole eller universitet, vil du oppnå den største valgfriheten ved å velge studiespesialiserende. Kanskje ønsker du å bli lærer, politi, sykepleier, fysioterapeut, lege, ingeniør eller andre tilsvarende profesjoner? Eller kanskje er du ikke helt sikker på hva du ønsker å bli? Uansett vil studiespesialisering gi deg et godt og robust utgangspunkt for videre studier og arbeidsliv, da du kan søke de fleste studier med høyskoler og universiteter med generell studiekompetanse. 

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Hva lærer du og hvordan er du som person?

Som elev på dette utdanningsprogrammet velger du studieretning realfag eller samfunnsfag, språk og økonomi på vg2 og vg3. På vg2 velger du to programfag som må være fra studieretningen din som også må videreføre til vg3. I tillegg til disse to programfagene skal du velge to programfag til, ett på vg2 og ett på vg3. Her har du valgfrihet i form av at du kan velge om faget skal være fra studie- retningen din eller fra en annen studieretning. 

Avhengig av fagvalgene dine vil du som elev på studiespesialisering lære om ledelse og økonomi, matematikk og andre realfag, historie, politikk og psykologi, språk og andre teoretiske fag. Velger du studiespesialisering bør du være glad i å arbeide med teoretiske fag. Det er også et pluss om du liker å samarbeide, skrive og regne, og har interesse i kultur og samfunnsforhold.

Veien videre

Ved Akademiet videregående skole tilbys et bredt utvalg av programfag. Programfagene ved de ulike skolene kan variere noe. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilken studieretning og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du undersøke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag. På Akademiet har vi dyktige rådgivere som kjenner til de ulike kravene og som kan veilede deg til hvilke fag du bør velge for å gjøre veien så åpen som mulig. 

Skolens tilbud innen studiespesialisering

 • Vg1 Studiespesialisering
 • Vg2 Realfag (REA) eller Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)
 • Vg3 Realfag (REA) eller Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)
Søk skoleplass

Fordypningspoeng

Som elev på Studiespesialisering får du anledning til full fordypning i realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. 

Valg av retning foretas ved innsøking til vg2. Elever som velger å fordype seg i språk, samfunnsfag og økonomi oppnår generell studiekompetanse. Elever som velger å fordype seg i realfag oppnår spesiell studiekompetanse. Du kan få språkpoeng for fremmedspråk tatt som programfag, og realfagspoeng for realfag du har tar i videregående opplæring. 

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre. Det er kun fag du tar i videregående opplæring som kan gi realfagspoeng og språkpoeng. 

Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at det er noen krav i tillegg til generell studiekompetanse. Kravene kan være ekstra fag, eller karakterkrav i bestemte fag.

REALFAGSPOENG

 • Matematikk S1: 0,5 poeng
 • Matematikk S2: 0,5 poeng
 • Matematikk R1: 0,5 poeng
 • Matematikk R2: 1,0 poeng
 • Fysikk 1: 0,5
 • Fysikk 2: 1,0 poeng
 • Kjemi 1: 0,5 poeng
 • Kjemi 2: 0,5 poeng
 • Biologi 1: 0,5 poeng
 • Biologi 2: 0,5 poeng
 • Teknologi og forskningslære 1: 0,5 poeng
 • Teknologi og forskningslære 2: 0,5 poeng

SPRÅKPOENG

 • Fremmedspråk nivå 1 som programfag: 0,5 poeng
 • Fremmedspråk nivå 2 som programfag: 0,5 poeng
 • Fremmedspråk nivå 3 som programfag: 1,0 poeng

På realfagslinjen møter du en rekke spennende realfag. Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer. Klimautfordringene som vi mennesker står overfor, må forstås og løses ved tverrfaglig bruk av realfagene.

Diagnostisering og behandling av sykdommer er ikke mulig uten realfag. Fysikere bidrar med utvikling av nye måter å lage bilder av kroppen på, kjemikere bidrar med utvikling av nye medisiner, mens biologer bidrar med forståelse av kroppens funksjoner fra gen-nivå til organismenivå. I bunnen av det hele ligger matematikken. Nesten alle vitenskapelige og teknologiske nyvinninger de siste 200 årene har vært avhengig av kalkulus, som vi begynner med for fullt i R1.

Mange høyere utdannelsesløp krever at du har realfag fra videregående. Realfag er integrert i nesten alle deler av samfunnet, og nesten uansett hva man skal jobbe med, vil en bakgrunn innen realfag komme godt med. Realfagene gir også ekstra (realfags)poeng ved inntak til høyere utdanning.

På vg2 tilbyr vi fagene matematikk R1, kjemi 1, biologi 1 og fysikk 1 som programfag. På vg3 tilbyr vi matematikk R2, kjemi 2, biologi 2 og fysikk 2. Her kan du kombinere med andre interessante programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi. 

I en verden med stor informasjonsmengde og informasjonsflyt, er en av fremtidens viktigste kompetanser å kunne skille mellom sant og usant – vi må kunne beherske kritisk tenkning, som å kunne søke etter relevant informasjon fra ulike kilder og anvende kildekritikk.

I flere av fagene vil du få praktisk innføring i vitenskapelige metoder og du vil få muligheten til å gjennomføre egne prosjekter.

Programområdet SSØ vil kunne hjelpe deg til å orientere deg i en verden preget av internasjonalisering, hurtige teknologiske endringer, og nye kommunikasjonsformer. For å klare dette blir det stadig viktigere å ha kultur- og språkkunnskap.

På vg2 tilbyr vi fagene matematikk S1, psykologi 1, sosiologi 1 og engelsk 1 som programfag. 

På vg3 tilbyr vi matematikk S2, psykologi 2, sosialkunnskap og engelsk 2. 

VG1

Timer per uke

Norsk: 4

Naturfag: 5

Engelsk: 5

Fremmedspråk: 4

Samfunnskunnskap: 3

Geografi: 2

Kroppsøving: 2

Matematikk: 5

VG2

Timer per uke

Norsk: 4

Fremmedspråk: 4

Historie: 2

Kroppsøving: 2

Matematikk: 3

Valgfritt programfag: 5

Valgfritt programfag: 5

Valgfritt programfag: 5

VG3

Timer per uke

Norsk: 6

Religion og etikk: 3

Historie: 4

Kroppsøving: 2

Valgfritt programfag: 5

Valgfritt programfag: 5

Valgfritt programfag: 5

Våre elever

Emma er elev på Akademiet VGS Bergen

Studentportrett

Emma

Elev på Akademiet VGS Bergen

– Det beste med Akademiet er at vi har veldig flotte lærere som er veldig engasjerte. Jeg synes det er et veldig godt miljø her. Du får veldig god oppfølging og alle lærerne vet hvem alle elevene er.

Pernille er elev på Akademiet VGS Bergen

Studentportrett

Marthe

Elev på Akademiet VGS Bergen

– Jeg synes plasseringen til Akademiet er veldig fin, for den er så sentral. Det er veldig enkelt å komme seg til skolen og det er enkelt å komme seg på butikken i friminuttene. Jeg liker veldig godt at det er en liten skole, for da blir alle godt kjent med hverandre.

Marthe er elev på Akademiet VGS Bergen

Studentportrett

Pernille

Elev på Akademiet VGS Bergen

– Studiespesialisering på Akademiet passer for alle elever. Kanskje spesielt de som er veldig engasjerte, fordi du får mye engasjement fra lærerne også. Elevene er veldig flinke til å backe hverandre og gjøre hverandre flinke.

Flere utdanningsprogrammer

Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk
Mentor og elev i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS Oslo

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programmet gir deg noen av fremtidens viktigste kompetanser – å kunne skille mellom sant og falskt.

Les mer Søk