Mentor og elev i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS Oslo
For deg som vil litt mer

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programmet gir deg noen av fremtidens viktigste kompetanser – å kunne skille mellom sant og falskt.

Søk

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

I en verden som bombarderer oss med informasjon, er en av fremtidens viktigste kompetanser å kunne skille mellom sant og falskt. Vi må kunne beherske kritisk tenkning, som å kunne søke etter relevant informasjon fra ulike kilder og anvende kildekritikk. Dette lærer du på studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi.

Er du nysgjerrig på hvordan samfunnet egentlig fungerer? Hvorfor du reagerer og tenker som du gjør? Hvorfor er det konflikter i verden? Eller hva som skjer når noen bryter samfunnets lover og regler? I dette programområdet, vil du kunne fordype deg i fag som for eksempel:

 • Psykologi
 • Sosiologi
 • Engelsk
 • Markedsføring
 • Entreprenørskap
 • Rettslære

Programfagene som tilbys varierer fra skole til skole.

Med kompetansen du får i dette programområdet, vil du kunne studere videre på universiteter og høyskoler innen retninger som for eksempel psykologi, rettsvitenskap, økonomi og administrasjon, sykepleie, språk, statsvitenskap, pedagogikk og markedsføring pluss mange andre alternativer.

Hvorfor velge studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi?

Dette er vesentlig for aktiv deltakelse i informasjonssamfunnet. I flere av fagene vil du få praktisk innføring i vitenskapelige metoder og du vil få muligheten til å gjennomføre egne forskningsprosjekter.

Kommunikasjon- og samfunnsfaglinjen er en forberedelse til humanistiske fag og samfunnsfag, og vil kunne hjelpe deg til å orientere deg i en verden preget av internasjonalisering, hurtige teknologiske endringer og nye kommunikasjonsformer. For å klare dette blir det stadig viktigere å ha kultur- og språkkunnskap.

Hvem passer språk, samfunnsfag og økonomi for?

Dersom du er interessert i temaer relatert til kultur og samfunn, og samtidig har et anlegg for språk, vil studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi være et godt valg for deg.

Lærerne tar seg tid til å hjelpe, og man får mer motivasjon til å holde på med skole dersom lærerne også viser interesse i faget. Det smitter over på elevene! Det er også veldig fint å kunne disponere tiden selv og fokusere på det vi selv ønsker.

Hva kan du bli?

Programfaget språk, samfunnsfag og økonomi gir deg generell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse har du mulighet til å velge de aller fleste studietilbud ved høyskoler og universiteter. Du vil også få et godt grunnlag for videre studier innen for eksempel litteratur, kultur, fremmedspråk, samfunnsfag eller økonomi.

Tar du høyere utdanning etter videregående, kan du bli:

 • Kommunikasjonsrådgiver, journalist eller markedsfører
 • Ingeniør, jurist eller økonom
 • Lærer, psykolog eller forsker

Du kan også velge andre utdanningsløp. Med generell studiekompetanse har du mulighet til å søke de aller fleste studier ved høyskoler og universiteter.  

Vg1 studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Velger du, består det første året på vg1 av fellesfag som utgjør 30 timer per uke. Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Vg2 og vg3 studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

På vg2 og vg3 velger du fordypning i programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Fellesfagene blir da redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på vg2 og vg3.

Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst to av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål.

Programfag kan være:

 • Engelsk
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Fremmedspråk
 • Kommunikasjon og kultur
 • Markedsføring og ledelse
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Reiseliv og språk
 • Samfunnsøkonomi

Fokusområde

De to mest vanlige retningene innen studiespesialisering, er realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Mentor og studietid

Mentor hjelper deg med å jobbe selvstendig og disiplinert, og veileder deg gjennom videregående.

Macbook

Som elev på Akademiet får du en Macbook* som arbeidsverktøy. Den får du beholde etter tre år hos oss.

Flere utdanningsprogram

Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk
To elever står med sola og utsikt bak seg

Studiespesialisering med internasjonalt fokus

Er du interessert i språk, internasjonal politikk og økonomi? Kanskje vil du lære mer om ulike samfunn og kulturer?

Les mer Søk
Elever trener på Aktivlinja på Akademiet VGS Heltberg Drammen

Studiespesialisering med aktiv

Ønsker du en mer aktiv og spennende skolehverdag? Da kan studiespesialisering med aktiv være noe for deg!

Les mer Søk

Fornøyde elever

På Akademiet er det god kontakt mellom alle lærere og elever, vi har frihet til å jobbe med det vi vil, når vi vil. Det å starte på Akademiet var veldig fint fordi jeg opplevde litt forandring etter ti år på grunnskole. Her har vi kortere seminarer, færre undervisningstimer og heller studietimer der vi selv disponerer tiden vår. Vi har engasjerte lærere som er interessert i å lære bort og å skape en god relasjon med elevene!
Madeleine Breda-Ruud
Det beste med Akademiet er lærerne. De blir nesten som en elev selv, fordi vi er så mye sammen med dem. De er lette å snakke med! Jeg synes også det gikk veldig fort å bli kjent med folk, selv om jeg ikke kjente noen fra før. Det er alltid noen som matcher din personlighet, og alle er veldig åpne for å bli kjent. I tillegg synes jeg friheten på skolen vår er utrolig bra.
Magnus Holmen
På Akademiet er vi opptatte av å finne den ekte interessen for læring og ikke bare pugge for å oppnå en høy karakter. Man kan tilpasse sin egen skolehverdag og dette gir muligheter for å jobbe mer med det man synes er vanskelig, eller det man synes er interessant. Jeg har aldri opplevd noe liknende på en annen skole. Det er et veldig godt forhold mellom lærerne og elever, og det jobbes hele tiden med samhold og trivsel på tvers av grupper og trinn.
Emma Frogner
Jeg synes vi har veldig gode lærere, mye frihet og et skikkelig bra klassemiljø på Akademiet. Lærerne tar seg tid til å hjelpe, og man får mer motivasjon til å holde på med skole dersom lærerne også viser interesse i faget. Det smitter over på elevene! Det er også veldig fint å kunne disponere tiden selv og fokusere på det vi selv ønsker.
Amalie Thorsen Løwe