Chat with us, powered by LiveChat

Språk, samfunnsfag og økonomi

I en verden som bombaderer oss med informasjon, er en av fremtidens viktigste kompetanser å kunne skille mellom sant og falskt - vi må kunne beherske kritisk tenkning, som å kunne søke etter relevant informasjon fra ulike kilder og anvende kildekritikk.

Dette er vesentlig for aktiv deltakelse i informasjonssamfunnet. I flere av fagene vil du få praktisk innføring i vitenskapelige metoder og du vil få muligheten til å gjennomføre egne forskningsprosjekter.

Kommunikasjon- og samfunnsfaglinjen er en forberedelse til humanistiske fag og samfunnsfag og vil kunne hjelpe deg til å orientere deg i en verden preget av internasjonalisering, hurtige teknologiske endringer, og nye kommunikasjonsformer. For å klare dette blir det stadig viktigere å ha kultur- og språkkunnskap.

Alle våre utdanningsprogram