Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag
For deg som vil litt mer

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Søk

Studiespesialisering

Studiespesialisering ved Akademiet Videregående Skole er utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Med generell studiekompetanse har du en inngangsbillett til svært mange studier ved universiteter og høgskoler.

Ikke helt sikker på hva du vil bli?

Svært mange opplever å være usikker på hva de vil bli når de begynner på videregående skole. Ved å velge studiespesialisering velger du et utdanningsprogram som ikke legger noen begrensninger for dine fremtidige valg, og du kan senere velge å studere videre innen det fagområdet du ønsker. Noen av landets mest populære utdanningsinstitusjoner som NTNU i TrondheimNHH i Bergen og alle landets universiteter er bare noen av stedene du kan velge å studere videre på etter du har fullført videregående på Akademiet Videregående Skole.

Hvem passer studiespesialisering for?

Ønsker du å studere ved høgskole eller universitet etter videregående? Studiespesialisering er den naturlige veien til generell studiekompetanse, og det gir et bredt faglig grunnlag for videre studier. Velger du studiespesialisering bør du være glad i å arbeide med teoretiske fag. Det er også et pluss om du liker å samarbeide, skrive og regne, og har interesse i kultur og samfunn. Da vil studiespesialisering være et godt valg for deg.

På Akademiet er vi opptatte av å finne den ekte interessen for læring og ikke bare pugge for å oppnå en høy karakter. Man kan tilpasse sin egen skolehverdag og dette gir muligheter for å jobbe mer med det man synes er vanskelig, eller det man synes er interessant.

Hva kan du bli etter studiespesialisering?

Med generell studiekompetanse har du muligheten til å studere de aller fleste studieretninger etter VGS. Dersom du allerede har bestemt deg for hva du vil bli, anbefaler vi å sjekke hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og -fag.

Slik vil fagene legges opp:

Vg1 med studiespesialisering

Velger du studiespesialisering, består det første året på VG1 av fellesfag som utgjør 30 timer per uke. Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Vg2 og vg3 med studiespesialisering

På vg2 og vg3 velger du fordypning i programområde for realfag eller samfunnsfag, språk og økonomi. Fellesfagene blir da redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på vg2 og vg3.

Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst to av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål.

Valg av programfag

Ved Akademiet Videregående Skole tilbys et bredt utvalg av programfag. Programfagene ved de ulike skolene kan variere noe. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag.

Utdanningsprogramkode: ST

Velg ditt fokusområde

De to mest vanlige retningene innen studiespesialisering, er realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Mentor og studietid

Mentor hjelper deg med å jobbe selvstendig og disiplinert, og veileder deg gjennom videregående.

Macbook

Som elev på Akademiet får du en Macbook* som arbeidsverktøy. Den får du beholde etter tre år hos oss.

Flere utdanningsprogram

En gjeng med kamerautstyr poserer utendørs

Medier og kommunikasjon

Oppnå generell studiekompetanse – samtidig som du har det skikkelig gøy på videregående.

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk
Mentor og elev i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS Oslo

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programmet gir deg noen av fremtidens viktigste kompetanser – å kunne skille mellom sant og falskt.

Les mer Søk

Fornøyde elever

Jeg synes vi har veldig gode lærere, mye frihet og et skikkelig bra klassemiljø på Akademiet. Lærerne tar seg tid til å hjelpe, og man får mer motivasjon til å holde på med skole dersom lærerne også viser interesse i faget. Det smitter over på elevene! Det er også veldig fint å kunne disponere tiden selv og fokusere på det vi selv ønsker.
Amalie Thorsen Løwe
På Akademiet er det god kontakt mellom alle lærere og elever, vi har frihet til å jobbe med det vi vil, når vi vil. Det å starte på Akademiet VGS Ypsilon var veldig fint fordi jeg opplevde litt forandring etter ti år på grunnskole. Her har vi kortere seminarer, færre undervisningstimer og heller studietimer der vi selv disponerer tiden vår. Vi har engasjerte lærere som er interessert i å lære bort og å skape en god relasjon med elevene!
Madeleine Breda-Ruud
Det beste med Akademiet er lærerne. De blir nesten som en elev selv, fordi vi er så mye sammen med dem. De er lette å snakke med! Jeg synes også det gikk veldig fort å bli kjent med folk, selv om jeg ikke kjente noen fra før. Det er alltid noen som matcher din personlighet, og alle er veldig åpne for å bli kjent. I tillegg synes jeg friheten på skolen vår er utrolig bra.
Magnus Holmen
På Akademiet er vi opptatte av å finne den ekte interessen for læring og ikke bare pugge for å oppnå en høy karakter. Man kan tilpasse sin egen skolehverdag og dette gir muligheter for å jobbe mer med det man synes er vanskelig, eller det man synes er interessant. Jeg har aldri opplevd noe liknende på en annen skole. Det er et veldig godt forhold mellom lærerne og elever, og det jobbes hele tiden med samhold og trivsel på tvers av grupper og trinn.
Emma Frogner
Studiespesialisering på Akademiet passer for alle elever. Kanskje spesielt de som er veldig engasjerte, fordi du får mye engasjement fra lærerne også. Elevene er veldig flinke til å backe hverandre og gjøre hverandre flinke.
Marthe er elev på Akademiet VGS Bergen