Chat with us, powered by LiveChat

Studiespesialisering

Studiespesialisering ved Akademiet Videregående Skole er utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Kanskje vet du ikke helt hva du ønsker å bli? Svært mange opplever det på samme måte når de begynner på videregående skole. Ved å velge studiespesialisering velger du et utdanningsprogram som ikke legger noen begrensninger for dine fremtidige valg, og du kan senere velge å studere videre innen det fagområdet du ønsker. Noen av landets mest populære utdanningsinstitusjoner som NTNU i Trondheim, NHH i Bergen og alle landets universiteter er bare noen av stedene du kan velge å studere videre på etter du har fullført videregående på Akademiet Videregående Skole.

Velger du studiespesialisering består det første året, VG1 av fellesfag som utgjør 30 timer per uke.

Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

På VG2 og VG3 velger du fordypning i programområde for realfag eller samfunnsfag, språk og økonomi. Fellesfagene blir da redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på VG2 og VG3. Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst 2 av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål.

Ved Akademiet Videregående Skole tilbys et bredt utvalg av programfag.
Programfagene ved de ulike skolene kan variere noe. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag.

Utdanningsprogramkode: ST

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder

Alle våre utdanningsprogram