Chat with us, powered by LiveChat

Realfag

På realfagslinjen møter du en rekke spennende realfag. Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer. Klimautfordringene som vi mennesker står overfor, må forstås og løses ved tverrfaglig bruk av realfagene.

Diagnostisering og behandling av sykdommer er ikke mulig uten realfag. Fysikere bidrar med utvikling av nye måter å lage bilder av kroppen på, kjemikere bidrar med utvikling av nye medisiner, mens biologer bidrar med forståelse av kroppens funksjoner fra gen-nivå til organismenivå. I bunnen av det hele ligger matematikken. Nesten alle vitenskapelige og teknologiske nyvinninger de siste 200 årene har vært avhengig av kalkulus, som vi begynner med for fullt i R1.

Mange høyere utdannelsesløp krever at du har realfag fra videregående. Tannlegestudiet, legestudiet, arkitektur og ingeniørstudier er eksempler på studier som krever realfag fra videregående. Også lærerstudiet har matematikk-krav, og innen økonomi anbefales det også å ha et godt grunnlag i matematikk. Realfag er integrert i nesten alle deler av samfunnet, og nesten uansett hva man skal jobbe med, vil en bakgrunn innen realfag komme godt med. Matematikk er et interessant fag i seg selv, men er også det viktigste verktøyet vi har i alle andre realfag.

Alle våre utdanningsprogram