Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.
For deg som vil litt mer

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Søk

Studiespesialisering med realfag

For å løse de store utfordringene verden står overfor, trengs det mange mennesker med realfaglig kompetanse. Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og morgendagens problemer. Klimautfordringene som vi mennesker står overfor, må forstås og løses ved tverrfaglig bruk av realfagene.

I dette programområdet vil du kunne fordype deg i fag som for eksempel:

 • Kjemi
 • Biologi
 • Fysikk
 • Matematikk
 • Teknologi og forskningslære

Programfagene som tilbys varierer fra skole til skole.

Mange høyere utdanningsløp krever at du har realfag fra videregående opplæring. Eksempler på utdanninger du kan studere på etter fordypning i programområdet realfag er medisin, ingeniør, tannlege, veterinær, arkitekt, informatikk, astrofysikk, biokjemi med flere.

Hvorfor velge studiespesialisering med realfag?

Diagnostisering og behandling av sykdommer er ikke mulig uten realfag. Fysikere bidrar med utvikling av nye måter å lage bilder av kroppen på, kjemikere bidrar med utvikling av nye medisiner, mens biologer bidrar med forståelse av kroppens funksjoner fra gen-nivå til organismenivå. I bunnen av det hele ligger matematikken. Nesten alle vitenskapelige og teknologiske nyvinninger de siste 200 årene har vært avhengig av kalkulus, som vi begynner med for fullt i R1.

Mange høyere utdannelsesløp krever at du har realfag fra videregående. Tannlegestudiet, legestudiet, arkitektur og ingeniørstudier er eksempler på studier som krever realfag fra videregående. Også lærerstudiet har matematikk-krav og innen økonomi anbefales det også å ha et godt grunnlag i matematikk. Realfag er integrert i nesten alle deler av samfunnet og nesten uansett hva man skal jobbe med, vil en bakgrunn innen realfag komme godt med. Matematikk er et interessant fag i seg selv, men er også det viktigste verktøyet vi har i alle andre realfag.

Hvem passer realfag for?

Realfag passer for deg som er glad i å arbeide med krevende teoretiske fag og har interesse, evne og anlegg for matematikk og realfag.

Her på realfag har vi vår egen lab. Den bruker vi aktivt i vår undervisning både i kjemi, biologi og fysikk. Mye av undervisningen foregår her på laben, slik at du kan gå relativt raskt fra teori til et lab-forsøk. Realfagslinjen åpner opp for mange muligheter innen studieveier etter videregående.

Hva kan du bli?

Med studiekompetanse med realfag vil du få generell studiekompetanse. Det gir deg grunnlaget du trenger for å søke ulike studier ved høyskoler og universiteter, og velge videre studier innen for eksempel realfag, medisin, naturvitenskaplige eller teknologiske fag.

Slik legges fagene opp:

Vg1 studiespesialisering med realfag

Velger du, består det første året på vg1 av fellesfag som utgjør 30 timer per uke. Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Vg2 og vg3 studiespesialisering med realfag

På vg2 og vg3 velger du fordypning i programområde for realfag. Fellesfagene blir da redusert til 15 timer per uke og programfagene i realfag utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på vg2 og vg3.

Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst to av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål.

Programfag for realfag kan være:

 • Biologi
 • Fysikk
 • Geofag
 • Informasjonsteknologi
 • Kjemi
 • Matematikk for realfag
 • Matematikk for samfunnsfag
 • Teknologi og forskningslære

Fokusområde

De to mest vanlige retningene innen studiespesialisering, er realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Mentor og studietid

Mentor hjelper deg med å jobbe selvstendig og disiplinert, og veileder deg gjennom videregående.

Macbook

Som elev på Akademiet får du en Macbook* som arbeidsverktøy. Den får du beholde etter tre år hos oss.

Flere utdanningsprogram

Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Tre elever går i gangen på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika

Studiespesialisering med realfagsfordypning

Er du interessert i realfag og ønsker å fordype deg i fag som matematikk, teknologi eller programmering?

Les mer Søk
Mentor og elev i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS Oslo

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programmet gir deg noen av fremtidens viktigste kompetanser – å kunne skille mellom sant og falskt.

Les mer Søk
To elever på juss og psykologi på Akademiet VGS Oslo går bortover gangen.

Studiespesialisering med juss og psykologi

Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet?

Les mer Søk

Fornøyde elever

På Akademiet er det god kontakt mellom alle lærere og elever, vi har frihet til å jobbe med det vi vil, når vi vil. Det å starte på Akademiet var veldig fint fordi jeg opplevde litt forandring etter ti år på grunnskole. Her har vi kortere seminarer, færre undervisningstimer og heller studietimer der vi selv disponerer tiden vår. Vi har engasjerte lærere som er interessert i å lære bort og å skape en god relasjon med elevene!
Madeleine Breda-Ruud
Det beste med Akademiet er lærerne. De blir nesten som en elev selv, fordi vi er så mye sammen med dem. De er lette å snakke med! Jeg synes også det gikk veldig fort å bli kjent med folk, selv om jeg ikke kjente noen fra før. Det er alltid noen som matcher din personlighet, og alle er veldig åpne for å bli kjent. I tillegg synes jeg friheten på skolen vår er utrolig bra.
Magnus Holmen
På Akademiet er vi opptatte av å finne den ekte interessen for læring og ikke bare pugge for å oppnå en høy karakter. Man kan tilpasse sin egen skolehverdag og dette gir muligheter for å jobbe mer med det man synes er vanskelig, eller det man synes er interessant. Jeg har aldri opplevd noe liknende på en annen skole. Det er et veldig godt forhold mellom lærerne og elever, og det jobbes hele tiden med samhold og trivsel på tvers av grupper og trinn.
Emma Frogner
Jeg synes vi har veldig gode lærere, mye frihet og et skikkelig bra klassemiljø på Akademiet. Lærerne tar seg tid til å hjelpe, og man får mer motivasjon til å holde på med skole dersom lærerne også viser interesse i faget. Det smitter over på elevene! Det er også veldig fint å kunne disponere tiden selv og fokusere på det vi selv ønsker.
Amalie Thorsen Løwe
Det som gjorde at jeg hadde lyst til å på realfagslinja på Akademiet, var fordi jeg hørte om mentorordningen og veiledningstid. Jeg synes lærerne her er utrolig flinke, og man kan huke tak i dem når som helst.
Henna er elev på realfagslinjen på Akademiet VGS Oslo
Veiledningstid går ut på at vi sitter i et fellesområde, hvor alle kan jobbe med hvilket fag de selv ønsker. Det er veldig fint, for det lærer oss å være selvstendige. Det er veldig nyttig å ha med seg til videre utdanning, hvor man faktisk står på egne bein.
Dina er elev på realfag på Akademiet VGS Oslo