Tre elever på Akademiet VGS Ypsilon har veiledningstid i fellesrommet.

Studiespesialisering på Akademiet VGS Ypsilon

Se hva elever på studiespesialisering på Akademiet VGS Ypsilon synes om linja og skolen sin.

Hvem bør søke studiespesialisering?

Dersom du ser for deg at du skal ta høyere utdanning enten på høyskole eller universitet, vil du oppnå den største valgfriheten ved å velge studiespesialisering. Kanskje ønsker du å bli lærer, politi, advokat, økonom, sykepleier, fysioterapeut, lege, ingeniør eller andre profesjoner? Eller kanskje er du ikke helt sikker på hva du ønsker å bli? Uansett vil studiespesialisering gi deg et godt og robust utgangspunkt for videre studier og arbeidsliv.

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Hva lærer du?

Som elev på dette utdanningsprogrammet velger du studieretning realfag eller samfunnsfag, språk og økonomi på vg2 og vg3. På vg2 velger du to programfag som må være fra studieretningen din som også må videreføres til vg3. I tillegg til disse to programfagene skal du velge to programfag til, ett på vg2 og ett på vg3. Her har du valgfrihet i form av at du kan velge om faget skal være fra studieretningen din eller fra en annen studieretning.

Veien videre

Ved Akademiet videregående skole tilbys et bredt utvalg av programfag. Programfagene ved de ulike skolene kan variere noe. Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt ettersom hvilken studieretning og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du undersøke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag.

På Akademiet har vi dyktige rådgivere som kjenner til de ulike kravene og som kan veilede deg til hvilke fag du bør velge for å gjøre veien så åpen som mulig.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: ypsilon@akademiet.no

Telefon: 32 80 83 40

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen

Søk skoleplass

Les mer om utdanningsprogrammet:

Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk
Mentor og elev i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS Oslo

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programmet gir deg noen av fremtidens viktigste kompetanser – å kunne skille mellom sant og falskt.

Les mer Søk