Chat with us, powered by LiveChat

Medier og kommunikasjon

På utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon, studieforberedende løp, lærer du hva mediene er og gjør, og du lærer å utforme forskjellige medieprodukter. På Akademiet videregående skole får du teoretisk kunnskap og praktisk erfaring.

Etter tre fullførte skoleår sitter du igjen med studiekompetanse, som danner grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Dette kan gjerne være innen medie- og kommunikasjonsfag, men også helt andre studieretninger. Uansett hvor man ender opp, er evnen til å kommunisere helt essensiell og svært verdifull.

DU LÆRER…
I programfagene på Medier og kommunikasjon lærer du om film og foto, blogging, entreprenørskap, design, journalistikk, studioproduksjon, ungdomsbedrift, fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, å utforme budskap, uttrykk og layout, bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel, samt å videreutvikle din digitale kompetanse!

DU SOM ELEV…
Som elev får du utviklet dine evner til samarbeid, selvstendig arbeid, fleksibilitet og originalitet. Evne til analyse og reflektert tenking er egenskaper som blir stimulert gjennom skolegangen
og som samtidig er en nøkkelkompetanse på arbeidsmarkedet. Du som velger dette utdanningsprogrammet har mulighet til å være med på å skape morgendagens kanaler og produkter. Skolen har moderne utstyr og alle elever har egen bærbar mac med det siste av programvare for multimedia.

STØRRE VALGFRIHET…
Som elev på det studieforberedende utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon legges det opp til større valgfrihet, både med tanke på videregående- og høyere utdanning, samt dine muligheter når du skal ut på arbeidsmarkedet.

 

 

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder

akademiet privatist og nettstudier 29
akademiet ålesund vgs 36

Alle våre utdanningsprogram