Elev på Akademiet Toppidrett
For deg som vil litt mer

Studiespesialisering med toppidrett

Hold alle dører åpne, både når det gjelder dine sportslige prestasjoner og karrieremuligheter!

Søk

Studiespesialisering med toppidrett

Har du lyst til å holde alle dører åpne, både når det gjelder dine sportslige prestasjoner og karrieremuligheter? Da kan studiespesialisering med toppidrett være det rette for deg! Et treårig løp for deg som ønsker å kombinere idrett og utdanning.

Hvorfor velge studiespesialisering med toppidrett?

Som elev på Akademiet toppidrett følger du vanlige læreplaner for studiespesialisering, og i tett samarbeid med skolens koordinator og din idrettsklubb tilrettelegges trening og undervisning slik at du får størst mulig utbytte av både idrett og utdanning.

Du har samme programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever når du på vg2 og vg3 skal fordype deg i realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Studiespesialisering med toppidrett gir deg det bredeste grunnlaget for videre studier på høgskole og universitet, og alt etter hvilke programområde og hvilke programfag du velger vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Jeg valgte Akademiet toppidrett fordi jeg var på jakt etter en skole hvor jeg kunne kombinere ambisjonene mine med styrketrening med en studiespesialiserende skolegang.

Hvem passer studiespesialisering med toppidrett for?

Elsker du idrett? På Akademiet Toppidrett tilrettelegger vi for at du skal få dyrke idretten din, i tillegg til å prioritere fagene du trenger for å oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

For elever som følger utdanningsprogrammet studiespesialisering med toppidrett er faget Toppidrett obligatorisk på alle tre trinn. Faget har en årsramme på 140 timer og er inndelt i hovedområdene treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling.

Hovedområdet omfatter forhold som er viktige i treningsplanlegging på kort og lang sikt, og produksjon av egne treningsplaner ut fra spesialidrettens krav til planlegging. Treningsplanlegging omfatter også regelverk i spesialidretten, og hvilke holdninger og krav til atferd og livsstil som forventes av en toppidrettsutøver.

Hovedområdet omfatter variert trening av egenskaper som er viktige for prestasjonsutvikling og forebygging av skader i spesialidretten.

Hovedområdet omfatter systematisk og målrettet trening av ferdigheter som er
sentrale for prestasjonsutvikling i spesialidretten. (Kilde: udir.no)

Hva kan du bli?

Programfaget toppidrett gir deg generell eller spesiell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse har du mulighet til å velge de aller fleste studietilbud ved høyskoler og universiteter. Dersom du fordyper deg innen realfag, vil du også kunne søke deg inn på utdanninger som krever realfagsfordypning, som medisin, tannlege- og ingeniørutdanning.

Tar du høyere utdanning etter videregående, kan du for eksempel bli:

 • Profesjonell idrettsutøver eller trener
 • Ingeniør, jurist eller økonom
 • Lærer, psykolog eller forsker
 • Lege, idrettskoordinator eller sportsjournalist

Du kan også velge andre utdanningsløp.

Vg1 studiespesialisering med toppidrett

Velger du studiespesialisering med toppidrett, består det første året på vg1 av fellesfag som utgjør 646 timer i løpet av et skoleår, felles programfag som utgjør 196 timer i løpet av et skoleår og valgfrie programfag 140 timer i løpet av et skoleår.

Vg2 studiesepsialisering med toppidrett

På vg2 velger du fordypning i programområde. Fellesfagene blir da redusert til 504 timer i løpet av et skoleår. Felles programfag utgjør 336 timer i løpet av et skoleår og valgfrie programfag 140 timer i løpet av et skoleår.

Vg3 studiespesialisering med toppidrett

På vg3 utgjør fellesfagene 365 timer i løpet av et skoleår, felles programfag 476 timer per skoleår og valgfrie programfag 140 timer per skoleår.

Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst to av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål.

Programfag for realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi kan være:

 • Toppidrett
 • Breddeidrett
 • Fotball
 • Håndball
 • Matematikk
 • Kjemi
 • Fystikk
 • Biologi
 • Fremmedspråk
 • Kommunikasjon og kultur
 • Engelsk
 • Samfunnsøkonomi
 • Reiseliv og språk

Utdanningsprogrammet tilbys ved følgende skolesteder:

Fokusområde

På studiespesialisering med toppidrett kan du velge fokusområde innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. 

Mentor og studietid

Mentor hjelper deg med å jobbe selvstendig og disiplinert, og veileder deg gjennom videregående.

Macbook

Som elev på Akademiet får du en Macbook som arbeidsverktøy. Den får du beholde etter tre år hos oss.

Flere utdanningsprogram

Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Elever trener på Aktivlinja på Akademiet VGS Heltberg Drammen

Studiespesialisering med aktiv

Ønsker du en mer aktiv og spennende skolehverdag? Da kan studiespesialisering med aktiv være noe for deg!

Les mer Søk
Elever spiller E-sport på Akademiet

Studiespesialisering med e-sport

Er du interessert i dataspill og ønsker generell studiekompetanse på videregående?

Les mer Søk

Fornøyde elever

Jeg valgte Toppidrett på Akademiet fordi jeg ønsker å kombinere skole og idrettssatsing på best mulig måte. På Akademiet får jeg tett oppfølging både på det sportslige og faglige, og ikke minst mulighet til å følge med i undervisningen når jeg er vekke på samlinger eller trening på dagtid. Det er også hovedgrunnen til at jeg vil anbefale skolen til andre; dens evne til å se både eleven og idrettsutøveren.
Christian Mork Brevik
Jeg valgte Akademiet toppidrett fordi jeg var på jakt etter en skole hvor jeg kunne kombinere ambisjonene mine med styrketrening med en studiespesialiserende skolegang. Jeg ønsker på sikt realfag, og hos akademiet toppidrett har jeg alle fordypningsmuligheter åpne når vi skal velge fag i 2. klasse. I tillegg dras jeg veldig mot slikt type miljø en toppidrettsklasse er. Det er folk fra forskjellige idretter og folk som er aktiv, motivert og utrolig artig å dele de tre årene på VGS med.
Julie Åsen
Jeg valgte Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas fordi det er en veldig fin skole med god beliggenhet, midt i Ålesund sentrum. Skolen er moderne og har tipp-topp fasiliteter for oss elever. Valget ble veldig enkelt for meg; på Akademiet kan jeg satse videre på idretten min samtidig som jeg tar full fordypning i enten Realfag eller Språk, sam- funnsfag og økonomi. Hver vinter har vi også en treningsleir i Spania som gir et unikt samhold i toppidrettsgjengen. Et stort høydepunkt i løpet av skoleåret.
Sofia Aurora Felizia Schrøder-Bjørke
Da jeg skulle velge skole var jeg opptatt av å kunne få studiekompetanse på et vanlig treårig løp samtidig som jeg kunne ha trening som et fag. Jeg elsker å kunne bruke tiden min på å jobbe hardt i idretten, vel vitende om at det resulterer i gode karakter i toppidrett. Faget Toppidrett er avsluttende på alle tre trinn, noe som gjør at jeg ved hardt arbeid kan få tre gode toppidretts-karakterer med meg på vitnemålet når jeg skal søke høyere utdanning.
Rikhard Noguera Skjønberg
Jeg er generelt fornøyd med skolen, lærerne, trenerne og miljøet på Akademiet. Fordi skolen er ganske liten, blir man godt kjent med alle og alle blir inkludert både faglig og sosialt. Jeg valgte Akademiet fordi jeg hadde hørt at de var gode på å tilrettelegge for både sportslige og akademiske prestasjoner. Det er veldig oversiktlig å ha kun to fag per dag og en prøve i uken.
Abdirahiin Ahmednur
Jeg valgte Akademiet fordi jeg ønsket å bli god i idretten min uten at det skulle gå på bekostning av skolearbeidet. Det at skolen har et lite og sosialt skolemiljø gjør det enkelt å bli sett, og bli kjent med lærere og elever. Jeg synes det er fleksibelt og vi har mye frihet til å velge hvordan vi skal strukturere hverdagen.
Anita Haugseth
Jeg valgte Akademiet fordi jeg ønsket en skole som kunne tilby fleksibilitet og tilpasset oppfølging. Skolen har en studietidsmodell som gir meg muligheten til å få hjelp til skolearbeidet utenfor vanlig undervisningstid. Dette er viktig for meg, spesielt siden jeg er avhengig av en fleksibel hverdag grunnet idretten.
Elvina Qurraj
Jeg valgte Akademiet fordi jeg ønsket en skole som kunne tilby både høy faglig kvalitet og muligheter for å utvikle meg sportslig. Skolen har et godt rykte når det gjelder å tilrettelegge for prestasjoner innen begge områdene, og jeg visste at de hadde mange dyktige lærere og trenere.
Sander Eikeland