Chat with us, powered by LiveChat

Studiespesialisering med Toppidrett

Har du lyst til å holde alle dører åpne, både når det gjelder dine sportslige prestasjoner og karrieremuligheter? Da kan Studiespesialisering med Toppidrett være det rette for deg! Et treårig løp for deg som ønsker å kombinere idrett og utdanning.

Som elev på dette utdanningsprogrammet følger du vanlige læreplaner for Studiespesialisering, og i tett samarbeid med skolens koordinator og din idrettsklubb tilrettelegges trening og undervisning slik at du får størst mulig utbytte av både idrett og utdanning.

Du har samme programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever når du på VG2 og VG3 skal fordype deg i Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Det er en trend at stadig flere velger Studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette utdanningsløpet gir deg det bredeste grunnlaget for videre studier på høgskole og universitet, og alt etter hvilke programområde og hvilke programfag du velger vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

TOPPIDRETT – TREÅRIG LØP

For elever som følger utdanningsprogrammet Studiespesialisering med Toppidrett er faget Toppidrett obligatorisk på alle tre trinn. Faget har en årsramme på 140 timer og er inndelt i hovedområdene Treningsplanlegging, Basistrening og Ferdighetsutvikling.

TRENINGSPLANLEGGING

Hovedområdet omfatter forhold som er viktige i treningsplanlegging på kort og lang sikt, og produksjon av egne treningsplaner ut fra spesialidrettens krav til planlegging. Treningsplanlegging omfatter også regelverk i spesialidretten, og hvilke holdninger og krav til atferd og livsstil som forventes av en toppidrettsutøver.

BASISTRENING

Hovedområdet omfatter variert trening av egenskaper som er viktige for prestasjonsutvikling og forebygging av skader i spesialidretten.

 

FERDIGHETSUTVIKLING

Hovedområdet omfatter systematisk og målrettet trening av ferdigheter som er
sentrale for prestasjonsutvikling i spesialidretten. (Kilde: udir.no)

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder

Alle våre utdanningsprogram