Chat with us, powered by LiveChat

Toppidrett med E-sport

Dataspill og skole? Da er Medier og kommunikasjon med E-sport noe for deg.

Toppidrett med e-sport

E-sport står allerede på timeplanen ved flere videregående skoler i landet. Akademiet tilbyr nå E-sport for elever på Toppidrett. Akademiet har lang erfaring i å arrangere LAN og legge til rette for lokale konkurranser. Vi tar nå dette et skritt videre! Samarbeid med andre Akademiet-/Heltbergskoler, ulike ekskursjoner og deltagelse på lokale og nasjonale konkurranser vil være en naturlig del av undervisningsopplegget.

Dataspill og skole? Det kan kanskje virke som en litt underlig kombinasjon, men i Norge er det nå over 1500 utøvere som konkurrerer på et så konkurransemessig høyt nivå at det absolutt vil være å regne som idrett. Dette kalles E-sport.

På samme måte som med annen sport stilles det store krav til talent, treningsdisiplin, søvn og kosthold for å prestere på de øverste nivåene. Interessen for E-sport er økende i hele Europa og i løpet av 2019 regnet enn med at det globalt ville være rundt 390 millioner mennesker som fulgte med på ulike turneringer og konkurranser.

Alle våre utdanningsprogram