Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier

7. trinn på Akademiet Ungdomsskole Lier

Elevene som starter på ungdomsskolen på 7. trinn vil kunne jobbe på et høyere faglig nivå.

Hvorfor er 7. trinn en del av ungdomsskolen?

På ungdomsskolen skjer det mye nytt for eleven, både med tanke på faglige utfordringer og personlig utvikling og sosiale ferdigheter. Du begynner å utvikle større selvstendighet og ansvar for egen skolegang. Ved å starte på ungdomsskolen allerede i 7. klasse, får du en mer gradvis overgang til ungdomsskolen, og etter hvert videregående skole.

Trivsel er bra for læringen

På Akademiet er vi opptatt av å se hver enkelt elev. Overgangen til ungdomsskolen kan være stor for mange elever, og en tidlig start kan gi deg mer tid til å utvikle de sosiale ferdighetene du trenger for å trives og lykkes på ungdomsskolen. Du vil også få mer tid til å bygge relasjoner med klassekameratene og lærerne dine.

En del av ungdomsskolen

På Akademiet Ungdomsskole Lier er 7. klasse en del av ungdomsskolen. Det innebærer at elevene våre får muligheten til å jobbe på et høyere faglig nivå og blir forberedt til å forsere fag i 8., 9. og 10. klasse.

Unik oppfølging

Ved å starte tidlig på ungdomsskolen, kan eventuelle læringsbehov og ønsker identifiseres og adresseres tidligere. Dersom du ønsker å utvikle deg innenfor for eksempel matematikk, tilrettelegger vi for at du skal kunne forsere fag på 8., 9. og 10. trinn.

Akademiet Ungdomsskole Lier passer for deg som vil jobbe systematisk, fokusert og effektivt. Vi legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du skal sette dine egne mål og arbeide målbevisst med egen læring. Vi gir deg også muligheten til å jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det.

Timeplanen hos oss består av lengre økter, hvor elevene får muligheten til å jobbe konsentrert med fag på sitt nivå over tid.

Mer tid til interessedyrking før valget av videregående skole

Elevene som starter på ungdomsskolen på 7. trinn vil også få mer tid til å utforske sine interesser og finne ut av hva de liker og er gode på. Det kan hjelpe dem med å velge fag og studieretninger på videregående skole, som er i tråd med egne interesser og styrker.

Aktuelt

Solide resultater på nasjonale prøver: Best i Lier

8. og 9. trinnselevene på Akademiet har levert fantastiske resultater på nasjonale prøver og viser at god innsats gir uttelling.

Les mer
Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier jobber fokusert på Macbook
Politkere og lærere står utenfor inngangsdøra til Akademiet Ungdomsskole Lier

Et nytt skoleår

Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier går bortover gresset

Informasjonsmøte og søknadsprosess