Chat with us, powered by LiveChat

Akademiet fotballprogresjon

Nytt studieprogram med fokus på fotballprogresjon!

Har du en liten drøm om å bli profesjonell fotballspiller?
Da kan studieprogrammet Akademiet fotballprogresjon være noe for deg!

Som elev på dette utdanningsprogrammet følger du vanlige læreplaner, men det er det tilrettelagt for treninger med Fotballprogresjon Norge.

Fotballprogresjon Norge (FPN) har posisjonert seg som Skandinavias fremste aktør innen organisert personlig trening og spesialisert spillerutvikling. FPN utvikler fotballspillere på en raskere og mer effektiv måte enn det som er vanlig i dag fordi vi tør å tenke annerledes. Gjennom bruk av utradisjonelle verktøy, teoribasert kompetanseheving, mer effektive treningsmetoder, individuelle kompetanseprofiler, samt tettere veiledning og oppfølging, så lykkes vi med å nå målsetningen om minst 2 spillere på det norske u-15 landslaget hvert år.

Les mer om FPN her: www.fotballprogresjon.no

Ved å jobbe med FPN kan du forvente:

 • Trenere fra forskjellige nasjoner med ulik bakgrunn og spesialkompetanse
 • Engasjerte trenere som evner å begeistre
 • Ekstrem kvalitet i alt vi foretar oss
 • Stort fokus på holdninger og hvordan vi oppfører oss
 • Helhetlig spillerutvikling (24 timers utøveren)
 • 2000 kvalitets touch på hver økt
 • Ut av komfortsonen (vanskelige betingelser i øvelsene)
 • Testbatteri (ferdighetstester, fysiske tester, mentale tester, etc.)
 • Treningsdagbok og kompetanseprofil
 • Kreative på øvelser og verktøy
 • Alltid best på verktøy og utstyr

Tilbudet passer for deg som ønsker å utvikle deg som fotballspiller. For å kunne følge dette studietilbudet må du spille aktiv i en klubb.

Treningene vil foregå onsdager og fredager fra kl 07:30 til 08:45 i Cageballen i Nydalen.

Samtidig som utdanningsløpet skal skape glede, knytte gode relasjoner og utvikle nettverk, skal det også bidra til å utvikle gode holdninger og evne til samarbeid. Gjennom dette treårige løpet har du samme valgmuligheter innen programfagtilbudet vårt på vg2 og vg3 som elever på ordinære studieprogrammer.