Fotballspillere spiller fotball på en fotballstadion

Akademiet fotballprogresjon

Har du en liten drøm om å bli profesjonell fotballspiller? Da kan studieprogrammet Akademiet fotballprogresjon være noe for deg!

Søk skoleplass

Drømmer du om å bli profesjonell fotballspiller?

Nytt studieprogram med fokus på fotballprogresjon på Akademiet VGS Oslo!

Har du en liten drøm om å bli profesjonell fotballspiller? Da kan studieprogrammet Akademiet Aktiv med Akademiet fotballprogresjon være noe for deg!

Som elev på dette utdanningsprogrammet følger du vanlige læreplaner, men det er det tilrettelagt for treninger med Fotballprogresjon Norge.

Fotballprogresjon Norge (FPN) har posisjonert seg som Skandinavias fremste aktør innen organisert personlig trening og spesialisert spillerutvikling. FPN utvikler fotballspillere på en raskere og mer effektiv måte enn det som er vanlig i dag fordi vi tør å tenke annerledes. Gjennom bruk av utradisjonelle verktøy, teoribasert kompetanseheving, mer effektive treningsmetoder, individuelle kompetanseprofiler, samt tettere veiledning og oppfølging, så lykkes vi med å nå målsetningen om minst 2 spillere på det norske u-15 landslaget hvert år.

elever på akademiet aktiv på fotballbanen foran mål

Ved å jobbe med FPN kan du forvente:

 • Trenere fra forskjellige nasjoner med ulik bakgrunn og spesialkompetanse
 • Engasjerte trenere som evner å begeistre
 • Ekstrem kvalitet i alt vi foretar oss
 • Stort fokus på holdninger og hvordan vi oppfører oss
 • Helhetlig spillerutvikling (24 timers utøveren)
 • 2000 kvalitets touch på hver økt
 • Ut av komfortsonen (vanskelige betingelser i øvelsene)
 • Testbatteri (ferdighetstester, fysiske tester, mentale tester, etc.)
 • Treningsdagbok og kompetanseprofil
 • Kreative på øvelser og verktøy
 • Alltid best på verktøy og utstyr

Tilbudet passer for deg som ønsker å utvikle deg som fotballspiller. For å kunne følge dette studietilbudet må du spille aktiv i en klubb.

Treningene vil foregå onsdager og fredager fra kl 07:30 til 08:45 i Cageballen i Nydalen.

Samtidig som utdanningsløpet skal skape glede, knytte gode relasjoner og utvikle nettverk, skal det også bidra til å utvikle gode holdninger og evne til samarbeid. Gjennom dette treårige løpet har du samme valgmuligheter innen programfagtilbudet vårt på vg2 og vg3 som elever på ordinære studieprogrammer.
Dersom du ønsker fotballprogresjon hos oss, søker du studiespesialisering med Aktiv.

Nyttige lenker

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Akademiet VGS Oslo

Les mer om utdanningsprogrammet:

Elever trener på Aktivlinja på Akademiet VGS Heltberg Drammen

Studiespesialisering med aktiv

Ønsker du en mer aktiv og spennende skolehverdag? Da kan studiespesialisering med aktiv være noe for deg!

Les mer Søk